Meny
 
 
mandag 29 feb - 09.00 til 16.00

NiTs Lederutviklingsprogram: Lønnsomt og positivt lederskap

Medlem / Ikke medlem
kr 29 000,00 / kr 37 000,00
Sted
NiT møtesenter, Dr. gt. 12, 4. etg
Påmeldingsfrist
19.02.2016 16.00

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) jobber for vekst i næringslivet, og har som visjon å bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste. Dette innebærer også stimulering av lederskap. På oppfordring gjentar vi derfor suksessen fra i fjor og inviterer på nytt ledere i små og mellomstore bedrifter til et praktisk og relevant lederprogram. Programmet er tilpasset de utfordringer dagens ledere må håndtere og som aktuell forskning på feltet underbygger. Målet er å gi økt innsikt i og forståelse for hva et tydelig, aktivt og positivt lederskap innebærer samt styrke lederferdigheter som støtter dette.


Programmet kjøres i regi av Fagråd Ledelse og kompetanse og har en praktisk tilnærming. Det tar utgangspunkt i den enkelte leders ståsted og utfordringer, og en vil kunne jobbe aktivt med case fra egen virksomhet. Vi har også erfaring fra forrige program at det gir et nyttig og stimulerende nettverk ledere imellom.

Programmet er lagt opp med 4 samlinger, hver på 2 dager.
Oppstart er i månedsskiftet februar-mars 2016, og avslutning september 2016. 


Samling I: 29. februar-1. mars
Lederskap som suksessfaktor
- Ledelse som strategisk virkemiddel
- Endringsledelse; visjon og ambisjon
- Konkretisering av individuell lederplattform
- Lederutfordringer i egen organisasjon

Samling II: 11.-12. april
Personlig lederskap – jeg som leder
- Kommunikasjon og atferd
- Etikk, holdninger, verdier i lederskap
- Emosjonell og sosial intelligens
- Personlig effektivitet og selvledelse

Samling III: 31. mai-1. juni
Aktivt og synlig lederskap – hvordan lede andre
- Ledelse gjennom relasjoner
- Hvordan motivere, involvere for å øke engasjement
- Selvledelse og selvledende team
- Planmessighet og ansvarliggjøring

Samling IV: 12.-13. september
Kulturbygging og det å lede kompleksitet
- Å være i kontinuerlig læring og utvikling
- Hvordan handtere usikkerhet
- Kommunikasjon i motstand
- Autentisk lederskap – BRAVE
- Lederskap i balanse; forebygging av stress

Metode og gjennomføring
Programmet tar utgangspunkt i dagsaktuelle temaer og anerkjent forskningsbasert kunnskap. Fokuset ligger på strategisk og operativ ledelse på team og individnivå.  Programmet har en aksjonsbasert tilnærming, og er praktisk og engasjerende med refleksjoner/erfaringsutveksling i grupper som bidrar til egen og felles læring. Vi vil veksle mellom korte innlegg, case, refleksjon, øvelser og dialog/diskusjon både i grupper og i plenum. Programmet er både faglig og personlig utviklende og deltakerne vil jobbe aktivt med egne lederutfordringer for å styrke personlige og relasjonelle egenskaper og ferdigheter. 

Individuell oppfølgingsplan og coaching
Deltakerne inviteres til å utarbeide en personlig utviklingsplan der de trekker ut elementer og viktige læringspunkter fra samlingene som de skal trene på i jobbsituasjonen. Hver deltaker følges opp av coach mellom samlingene.

Påmelding
Fyll ut skjema nedenfor og kryss av for ønsket betalingsmetode.
Merk! Ved avmelding etter påmeldingsfrist og før oppstart vil det bli fakturert et avmeldingsgebyr på 50% av deltakeravgiften.

Oppstart forutsetter min 12 deltakere. Maksimalt antall er 20.

Politikere og ansatte i offentlig sektor vil få medlemspris ved deltagelse på våre møterHenter møter...