Meny
 
 
onsdag 1 okt - 08.00 til 10.00

Næringslivsfrokost: Langsiktig byutvikling

Medlem / Ikke medlem
kr 300,00 / kr 450,00
Sted
Sparebank 1 SMN, Søndre gt
Påmeldingsfrist
30.09.2014 12.00

NiT og Trondheim kommune inviterer til frokostmøte angående pågående arbeid med kommuneplanmelding om byutvikling. Trondheim vokser raskt. Byen vil i framtiden romme flere innbyggere og et større næringsliv. Fortetting og transformasjon av eksisterende byområder, utbygging av transportårer og satsing på kollektivtrafikk er sentrale grep for å håndtere veksten. I dette frokostmøtet ser vi nærmere på hvor ulike næringsetableringer skjer i byen og regionen og hvilket behov det er for ulike typer næringsarealer frem i tid.


Program:

 

08:20-08:40        Næringsarealer i Trondheimsregionen

                               ved Esther Balvers, prosjektleder Interkommunal arealplan

 

08:40 – 09:00     Et blikk på utviklingen i næringslivet i Trondheim - sysselsetting, byggevirksomhet og handel

                               ved Svein Åge Relling, Trondheim kommune

 

09:00- 09:20       Trondheims framtidige byutvikling - orientering om pågående arbeid med kommuneplanmelding om byutvikling, hvor grønn strek er et av temaene.

                              ved prosjektleder Birgitte Kahrs, Trondheim kommune

09.20-10.00        Diskusjon og avslutning

 

www.framtidstrondheim.no  

 

Møteleder
Børge Beisvåg
Foredragsholder

Henter møter...