Meny
 
 
søndag 18 jun - 16.00 til 16.00

Vil du bli mentor i Trondheim Opportunity 2023-2024?

Medlem / Ikke medlem
kr 0,00 / kr 0,00
Sted
Påmeldingsfrist
18.06.2023 16.00

Trondheim Opportunity er et mentor- og lederutviklingsprogram for høyt utdannede innvandrere som ønsker jobb i tråd med utdanning, kvalifikasjoner og ambisjoner. For disse søker vi mentorer fra ledende stillinger i næringslivet og det offentlige. Årskull nr. tre starter i september 2023 og varer til juni 2024. Vil du bidra til å sikre mangfold og riktig kompetanse i nærings- og arbeidslivet - meld din interesse for å bli mentor via søknadsskjemaet under!


Hva er Trondheim Opportunity

Trondheim Opportunity skal styrke mulighetene for innvandrere med høy utdanning til å få jobb og gjøre karriere. Målet er at programmet skal skape flere rollemodeller med innvandrerbakgrunn.

Deltakerne/menteene må ha høyere utdanning på bachelor-/masternivå eller fagbrev, beherske norsk muntlig godt, og ha ambisjoner om å ta sentrale posisjoner i arbeidsliv og samfunn.

Gjennom dette skal vi sikre tilgang til rett kompetanse for arbeidslivet i regionen i tiden fremover. Vi skal også tilføre næringslivet og det offentlige kompetanse på å bruke kulturelt mangfold til å skape positiv vekst.

Trondheim Opportunity er et ettårig mentor- og lederutviklingsprogram som arrangeres av Næringsforeningen i Trondheimsregionen i samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og NAV Trondheim. 

Det tas opp 20 menteer og 20 mentorer til hvert årskull. 

Vil du være med å bidra?

Trondheim Opportunity søker mentorer som har:

  • Ledende posisjon
  • Nettverk
  • Bransjekunnskap
  • Motivasjon

Mentorkoblingen gjøres ut fra en vurdering av hver enkelt deltagers behov og bransjeinteresse. Det stilles ikke krav til å ha erfaring med å være mentor. Det forutsettes at mentor deltar på alle månedlige mentorsamtaler og min. fire kveldssamlinger.

Program

Det blir ca. ti samlinger totalt, med oppstart i september i år og avslutning i juni neste år. Over 50% av samlingene er kun for menteer. Det endelige programmet for perioden 2023 - 2024 besluttes etter at evalueringsrapport for pågående programår er ferdig. I hele programperioden blir det månedlige mentorsamtaler. Samlingene vil veksle mellom fokus på mentorrelasjonen, kompetansebygging og lederutvikling. Leverandør av mentorprogrammet har ansvar for at spesielt mentorene er godt rustet til de månedlige møtene mellom mentor og mentee.

Tema: Ledelse, kulturell bevissthet, presentasjonsteknikk, speed-dating, etc. Alle deltakere får en egen mentor. Mentorene rekrutteres fra ledende posisjoner i næringsliv og det offentlige. Samlingene i programmet vil koordineres av Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Det er ingen deltakeravgift for å være med i programmet.

Søknad

Link til søknadssj\kjema: 

https://forms.gle/RBe1FzqWTHbyLvhP6

Søknadsfrist: 18. juni.Henter møter...