Meny
 
 
søndag 18 jun - 16.00 til 16.00

Vi søker menteer med innvandrerbakgrunn og høy kompetanse til årskull 3 av Trondheim Opportunity!

Medlem / Ikke medlem
kr 0,00 / kr 0,00
Sted
Påmeldingsfrist
18.06.2023 16.00

Trondheim Opportunity er et mentor- og lederutviklingsprogram for høyt utdannede innvandrere som ønsker jobb i tråd med utdanning, kvalifikasjoner og ambisjoner. Årskull nummer tre av Trondheim Opportunity starter i september 2023 og varer til juni 2024. Ønsker du å bli deltaker (= mentee) i Trondheim Opportunity - meld din interesse her!

Hva er Trondheim Opportunity

Trondheim Opportunity skal styrke mulighetene for innvandrere med høy utdanning til å få jobb og gjøre karriere. Målet er at programmet skal skape flere rollemodeller med innvandrerbakgrunn.

Deltakerne må ha høyere utdanning på bachelor-/masternivå eller fagbrev, beherske norsk muntlig godt, og ha ambisjoner om å ta sentrale posisjoner i arbeidsliv og samfunn.

Gjennom dette skal vi sikre tilgang til rett kompetanse i fremtiden for arbeidslivet i regionen. Vi skal også tilføre næringslivet og det offentlige kompetanse på å bruke kulturelt mangfold til å skape positiv vekst.

Trondheim Opportunity er et ettårig mentor- og lederutviklingsprogram som arrangeres av Næringsforeningen i Trondheimsregionen i samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og NAV Trondheim. 

Det tas opp 20 menteer og 20 mentorer til hvert årskull. 

Trondheim Opportunity søker deltagere som har:

  • Flerkulturell bakgrunn
  • Høyere utdanning eller fagbrev
  • Behersker norsk muntlig
  • Ambisjon om å ta sentrale posisjoner i arbeidsliv og samfunn 

Mentorkoblingen gjøres ut fra en vurdering av hver enkelt deltagers behov og bransjeinteresse. Mentorene skal ha ledende posisjoner i arbeidslivet, nettverk, bransjekunnskap og motivasjon.

Program

Det blir ca. ti samlinger totalt, med oppstart i september i år og avslutning i juni neste år. Over 50% av samlingene er kun for menteer. Det endelige programmet for perioden 2023 - 2024 besluttes etter at evalueringsrapport for pågående programår er ferdig. I hele programperioden blir det månedlige mentorsamtaler. Samlingene vil veksle mellom fokus på mentorrelasjonen, kompetansebygging og lederutvikling. 

Tema: Ledelse, kulturell bevissthet, presentasjonsteknikk, speed-dating, etc. Alle deltakere får en egen mentor. Mentorene rekrutteres fra ledende posisjoner i næringsliv og det offentlige. Samlingene i programmet vil koordineres av Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Det er ingen deltakeravgift for å være med i programmet.

Søknad

Link til søknadsskjema: 

https://forms.gle/8CgVHs3qDkTefq7h9

Søknadsfrist: 18. juni.

Politikere og ansatte i offentlig sektor vil få medlemspris ved deltagelse på våre møterHenter møter...