Meny
 
 
fredag 15 jun - 08.00 til 10.00

Tang og tare fra Trøndelag - den neste milliardindustrien?

Medlem / Ikke medlem
kr 0,00 / kr 0,00
Sted
Arvesølvet Folkekafe, Trondheim Folkebibliotek
Påmeldingsfrist
14.06.2018 08.00

Global befolkningsvekst og økt levestandard betyr økt behov for mat og fôrråvarer. Trøndelagsregionen er i dag en sterk og innovativ eksportør av laks og sjømat, men også en vesentlig produsent av grønnsaker, kjøtt, og melk til innenlandsforbruk. Kan industrialisering av tang- og tareproduksjon gi grunnlag for lønnsom næringsutvikling og økt vekst i regionens matproduksjon?


Fagråd Mat og drikke, i samarbeid med Orkdalsregionen og Oi! Trøndersk Mat og drikke, inviterer til frokostmøte for å informere om mulighetene for et nytt industrieventyr ved industrialisering av tang- og tareproduksjon.
Import og produksjon av soya har de siste årene vært mye omtalt, store ressurser settes nå inn på å industrialisere produksjon av tang og tare som potensielt kan erstatte mye av den omstridte importen av soya.

Norge ønsker å være verdens fremste sjømatnasjon og drive en bærekraftig produksjon, med en helhetlig utnyttelse av de marine ressursene. Dyrkede makroalger representerer en helt ny biomasse, hvor mulighetene for innovasjon og næringsutvikling basert på helhetlig utnyttelse av råstoffet er enorme.             

Program:

Fremtidens Fôrråvarer
v/Knut Røflo, adm. dir. Felleskjøpet Fôrutvikling AS og styreleder i Foods of Norway.

Fremtidens industri - basert på dyrkede makroalger
v/Jorunn Skjermo, seniorforsker Sintef  Ocean     

Fremtidens behov for konservering og logistikk i en industrialisert tang- og tareproduksjon
v/Halvard Aagaard, driftsdirektør Orkel AS

                                                                                     

Politikere og ansatte i offentlig sektor vil få medlemspris ved deltagelse på våre møterHenter møter...