Meny
 
 
onsdag 5 jun - 10.00 til 16.00

Forsvarskonferansen 2019 – Forsvar og samfunn, utfordringer og muligheter

Medlem / Ikke medlem
kr 300,00 / kr 300,00
Sted
Royal Garden Hotel
Påmeldingsfrist
02.06.2019 11.00

Bedrifter over hele Trøndelag kan være aktuelle for Forsvaret som kunde og Forsvaret trenger flere leverandører og samarbeidspartnere. Forsvarskonferansen 2019 inviterer derfor bedrifter og andre aktører fra hele Trøndelag til dagskonferanse med temaet Forsvar og samfunn, utfordringer og muligheter for næringslivet.


PÅMELDING ETTER FRISTEN GJØRES VED Å SENDE EN MAIL TIL: firmapost@nitr.no

Forsvarets langtidsplan har en tydelig målsetting om et større, tettere og bedre samarbeid med næringsliv og leverandørindustri, et samarbeid som representerer mange milliarder i drift og investeringer. Eksempelvis omsatte trønderske bedrifter for over 700 millioner kroner under NATO-øvelsen sist høst. Samtidig er Trøndelag en sentral og viktig region i planen og et arnested for utvikling av gode løsninger for sikkerhet og beredskap i totalforsvaretVil du høre mer om hva som skjer og hvilke muligheter det gir, meld deg på Forsvarskonferansen 2019. 


Program:

10:00-11:00 Registrering og kaffe

11:00-Velkommen v. Fylkesordfører Tore O. Sandvik


11:10-12:30 Forsvar og samfunn-det strategiske grunnlaget for investeringer

Anniken Huitfeldt, leder Utenriks- og Forsvarskomiteen Stortinget
Tema: Pengemangel eller kunnskapshull – hva står i veien for et oppegående Forsvar?

Øystein Bø, Norsk ambassadør til NATO
Tema: NATO’s behov versus nasjonale interesser-muligheter for næringslivet.

Odd-Harald Hagen, Generalmajor Forsvarsdepartementet
Tema: Langtidsplanen for Forsvaret-Investeringer for titalls milliarder

 

12:30-13:30 Lunsj

 

13:30-14:30 Operative behov for Forsvaret og Totalforsvaret-Hvordan kan næringslivet bidra

Janet Martha Blatny, Forskningsdirektør, avdeling Totalforsvar, Forsvarets forskningsinstitutt
Tema: Totalforsvaret-Status, utfordringer, muligheter

Ingunn Moholt, Programansvarlig Totalforsvarsprogrammet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tema: Hvordan bygge et Totalforsvar for vår tid-mulighetsrommet.

Frank Jensen, Fylkesmann i Trøndelag
Tema: Beredskap og sikkerhet angår oss alle-et regionalt perspektiv.

 

14:45-15:45 FoU og Næringsutvikling-et premiss for verdiskapning

Morten Dalsmo, konsernsjef Sintef Digital
Tema: Hvordan kan FoU-miljøene bidra i utvikling av Forsvaret og Totalforsvaret.

Petter Jansen, Sjef Forsvarets Logistikkorganisasjon
Tema: Samvirke og samarbeid mellom Forsvaret og næringslivet

Morten Brandtzæg, CEO Nammo
Tema: Erfaringer fra Forsvarsindustrien-verdiskapning innenlands og utenlands

 

15:45-16:00 Refleksjon – veien videre
Tom Guttormsen, Daglig leder MIDSEC (Mid Norway Defence and Security Cluster)

 

Trykk på linken for mer info: https://www.facebook.com/events/377174719801460/

 

Politikere og ansatte i offentlig sektor vil få medlemspris ved deltagelse på våre møterHenter møter...