Meny
 
 
  • Administrerende direktør Reza Hezari presenterer Kamerun-prosjektet. Foto: Inrigo Administrerende direktør Reza Hezari presenterer Kamerun-prosjektet. Foto: Inrigo

Seriegründer med ny teknosuksess

Årets vekstvinner av teknologiselskapene i Trondheimsregionen, Inrigo, tar mål av seg å bli en global aktør innenfor vann og energi. Med Reza og Hamid Hezari i spissen er selskapet på god vei.

Inrigo ble etablert i 2008, og leverer blant annet anlegg for vann­behandling, biogass og RAS. Selskapets hovedkontor er i Trondheim, med produksjons­lokaler i Vanvikan. Inrigo har både nasjonale og internasjonale kunder, og er for tiden i sluttfasen av en stor kontrakt for levering av vannforsyningssystemer i Kamerun. Administrerende direktør Reza Hezari er en kjent NTNU-utdannet ingeniør med iransk bakgrunn, som med base i det sterke industrimiljøet ved Trondheimsfjorden har etablert nærmere tjue selskaper.

Grønn omstilling

Ser vi fire år bakover i tid er det få som ville spådd Inrigo som vekstvinner i regionen. På denne tiden var selskapet leverandør til olje- og gassindustrien, og etter oljepris­fallet 2014 ble det plutselig stopp i nye oppdrag. Dette ble et veiskille for bedriften. Administrerende direktør og største eier Reza Hezari og operativ leder Roger Blekkan forteller at omstillingen mot vann og miljø og alternative energikilder i stor grad var en direkte følge av nedgangen i oljesektoren. Selskapet forutså kraftig vekst i grønnere næringer, og de hadde allerede en fot inne i vannbransjen gjennom et datterselskap. Økt fokus på denne sektoren ble derfor naturlig.

Satser globalt

I dag er selskapet inne i sluttfasen av et prosjekt i Kamerun der de har utviklet og bygd to komplette vannforsyningsanlegg som skal gi rent vann til fire byer i landet. Logistikkløsninger har vært en like stor del av prosjektet som selve anlegget, og både kulturelle og etiske problemstillinger har meldt seg. Til tross for dette er prosjektet en stor suksess, og Inrigo har planer om nye prosjekter i Kamerun. De satser også mot andre deler av verden og bekrefter at de ser hele verden som et potensielt marked for sine løsninger.

Lyktes med å ta risiko

Inrigos historie er unik i bransjen. Mens sammenliknbare land har høy eksport av vann- og miljøteknologi har Norge hengt etter. Inrigo har derimot lyktes i det internasjonale markedet.

– Vi merker at vår historie blir lagt merke til – blant annet fikk vi et langt besøk av næringsministeren i sommer. Både vår suksess med eksport og det grønne skiftet vi har gjennomgått trekkes frem som en suksesshistorie i næringslivet, forteller Blekkan.

– Modighet, tålmodighet og høy kompetanse har vært viktig for at vi har lyktes. Man må tørre å ta mulighetene som kommer, samtidig som man må ha forståelse for hvordan markedet fungerer. Vi har vært tålmodige i markedsarbeidet og med relasjonsbygging, spesielt Reza er god på å bygge relasjoner. Dette er mye av grunnen til at vi fikk kontraktene i Kamerun, sier han videre.

Forskningsbaserte løsninger

Bærekraft er et viktig stikkord i Inrigo, både når det gjelder kvalitet på leveranser og bruk av materialer og løsninger. Lang levetid på installasjonene og sosialt ansvar er en selvfølgelighet for bedriften, også i møte med kulturelle og forretningsetiske utfordringer. Dette vises også gjennom deres bidrag til å bygge skoler og brønnanlegg på landsbygda i Kamerun.

Selskapet er opptatt av å videreutvikle seg i Trøndelag, og har mål om å bli en av de største aktørene i regionen. For å oppnå videre vekst satses det på forskning og utvikling.

– Prosjektet i Kamerun ser vi som en direkte avkastning på de ressursene vi har lagt i FoU ved anlegget i Vanvikan tidligere. Selskapet vil fortsette å bruke ressurser på utvikling, og har for tiden flere pågående FoU-prosjekter både innenfor vannrensning og bioenergi. Kunnskapsnivået i bedriften er høyt, blant annet har vi flere ansatte med doktorgrad. Den største utfordringen for å oppnå videre vekst er å finne gode nok folk, forklarer Blekkan.

Inrigo har betydelige ambisjoner for fremtiden. Planen er å videreutvikle sin posisjon som et av Norges fremste selskap innenfor vann og miljø, og samtidig styrkes innen biogass og havbruk. Omsetnings­veksten har fortsatt inn i 2018, og de har flere prosjekter planlagt de neste årene. Selskapet tror på videre vekst og har et langsiktig mål om milliardomsetning fra Trondheimsregionen.

– Vi vil skape et forretningseventyr i Trøndelag, fastslår Roger Blekkan Blekkan og Reza Hezari.

 

Fakta

Inrigo AS

Inrigo utvikler vannrenseanlegg med

kunder både i Norge og internasjonalt.

50 ansatte.

Hovedkontor i Trondheim

Design og produksjon i Vanvikan

Største eiere er Reza Hezari (45,44 %) og Hamid Hezari (31,34 %) av aksjene

www.inrigo.no

 

Inrigo nøkkeltall

[mill. kr] 2015 2016 2017

Driftsinntekter 16,8 19,9 175,4

Driftsresultat -6,5 7,7 28,4

Resultat før skatt -6,7 7,4 31,7

 

Av Margrethe Skjelstad

 


Henter møter...