Meny
 
 
  • På Sjømatdagene. Nina Jensen, administrerende direktør i REV Ocean, beskriver det nye forsknings- og ekspedisjonsskipet som verdensledende. På Sjømatdagene. Nina Jensen, administrerende direktør i REV Ocean, beskriver det nye forsknings- og ekspedisjonsskipet som verdensledende.

- Vi må bryte med det etablerte tankesettet

Nina Jensen, adm. dir. i REV Ocean, skisserte tre hovedutfordringer på Sjømatdagene denne uken.

 

TEKST OG FOTO: Jan-Are Hansen

 

- Kampen mot miljøforandringer og forsuring av havområdene, den enorme plastforurensningen og overfiske er områder som Norge har alle forutsetninger for å være ledende innen, mener Jensen.

Et særdeles viktig redskap innen havforskingen de neste årene kommer til å bli verdens største og mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsskip – REV Ocean. Det Røkke-eide skipet ligger nå ved Vard sitt verft i Brattvåg. Fartøyet skal være ferdigstilt i 2021.

 

Grunnleggende optimist

Det er Jensen som skal lede prosjektarbeidet på skipet. Hun er tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond, og utdannet marinbiolog.

- Livsmangfoldet i havet er redusert med 40 prosent bare de siste 40 årene. Vi finner plastavfall i Marianergropen som er 11.000 meter under havskorpa, og langt inn i den arktiske isen. Vi har produsert mer plast de siste 20 årene enn de 100 foregående. Og dette kommer til å doble seg innen 2040. I tillegg presses fiskebestandene over hele kloden. Riktignok er vi gode på forvaltning i Norge, vi har lært mye av gamle synder, men kloden vokser – om 30 år er vi nærmere 10 milliarder mennesker som skal spise. Havet er rikt, men bare dersom vi tenker helhetlig. Og da trenger vi mer kunnskap og forskning, sier Jensen.

Dystre spådommer til tross så beskriver hun seg selv som grunnleggende optimist.

- Vi vet at dette er problemer som kan snus. Men vi må bryte ut av det etablerte tankesettet, sa hun til en lydhør forsamling på Hell bestående av sjømataktører, politikere og næringsliv fra hele kysten.

- Skal norske sjømatnæringer vokse så må vi ta grep nå, fastslo hun.

 

Monumentalt

183 meter lange REV Ocean vil ha en kapasitet om bord til 35 besetningsmedlemmer og 55 forskere. Av utstyr nevnes forskningstrål, sonar-systemer, ubåter og laboratorier.

- Dette er monumentalt. Det kommer til å bli et verdensledende skip innen maritim miljøforskning, sier Jensen som ikke vil røpe noen eksakt prislapp på skipet.

Etter det Midtpunkt kjenner til har Kjell Inge Røkke lovet å bruke minst 4,2 milliarder kroner på prosjektet. Det er filantropiske midler som kommer av Røkkes egen lomme.

- REV Ocean er helfinansiert av Røkke privat, legger Jensen til.

Skipet skal være tilgjengelig kostnadsfritt for forskere fra hele verden.

- Hva med driftskostnadene? De må være betydelige?

- De er estimert til omlag 100 millioner kroner i året, sier Jensen til Midtpunkt.

Skipet kommer til å seile under norsk flagg.

- Det vil være spekket med norsk teknologi og løsninger. Her skal REV Ocean ligge helt i forkant av utviklingen, lover hun.

- Hvordan vil dere samarbeide med de marine miljøene ved NTNU og Sintef?

- Svært tett. De er ledende i verden. Havforskningsinstituttet er også en meget viktig støttespiller. Vi kommer til å utvikle prosjektporteføljen vår fortløpende i årene som kommer, avslutter hun.

 

 

 

 

 

 

 

 


Henter møter...