Meny
 
 
  • I en stor undersøkelse (2016) gikk Gallup gjennom hvordan generasjon Y ønsker å arbeide og leve, og de kom fram til at det var hovedsakelig tre forhold som lå til grunn. I en stor undersøkelse (2016) gikk Gallup gjennom hvordan generasjon Y ønsker å arbeide og leve, og de kom fram til at det var hovedsakelig tre forhold som lå til grunn.

5 tips for å bli en god leder for generasjon Y

Hvordan skal bedrifter tiltrekke, beholde og utvikle vår nye generasjon arbeidstakere? I likhet med dagens småbarn har de fått en litt annen oppvekst, og derav andre behov. Disse bør du ta på alvor. Hva preger generasjon Y, og hvordan har det blitt sånn?

 

I det siste har jeg tenkt en del på forskjellen mellom da jeg selv vokste opp, sammenlignet med de som er småbarn i dag. Det er flere likheter, men mer interessant er ulikhetene. Den største og mest merkbare forskjellen er hvordan de håndterer duppedingser (mobiler, Ipads etc.). Vi er ikke lenger født med ski på beina, vi er født med et brett i hånda. 

Før disse småbarna vokser opp, har vi allerede en generasjon Y (født på 1980-tallet og tidlig 90-tall) som nå er på vei inn i arbeidslivet. Og da dukker det opp et sentralt spørsmål: Hvordan skal bedrifter tiltrekke, beholde og utvikle vår nye generasjon arbeidstakere? I likhet med dagens småbarn har de fått en litt annen oppvekst, og derav andre behov. Disse bør du ta på alvor.

Hva preger generasjon Y, og hvordan har det blitt sånn? 
I en stor undersøkelse (2016) gikk Gallup gjennom hvordan generasjon Y ønsker å arbeide og leve, og de kom fram til at det var hovedsakelig tre forhold som lå til grunn : 

1. De har observert sine foreldres stressnivå på jobb

Da generasjon Y-barna kom hjem fra skolen, kom de fleste hjem til et tomt hus. Såkalt nøkkelbarn. Basert på dette ser vi nå en generasjon som er langt mindre villig til å ofre sitt liv for jobben. De ønsker å bli evaluert basert på deres resultater, og ikke på tiden de har brukt.


2. Reisende team og helikopterforeldre

Generasjon Y-foreldre har hatt en tendens til å involvere barna i et hav av aktiviteter. Til sammenligning var generasjon X-foreldre mer opptatt av å utføre én aktivitet om gangen. Siden generasjon Y-foreldrene er veldig opptatt i ukedagene, så skal det meste skje i løpet av helgen.

Generasjon Y-barn ønsker mer kontinuerlig feedback og anerkjennelse, og forventer derfor mye mer personlig oppmerksomhet av sine ledere.

3. De er den mest teknologisk «connected» generasjonen noensinne

Dette er den første generasjonen som har vokst opp med umiddelbar tilgang til all mulig informasjon, grunnet teknologi. Og på grunn av sosiale medier er de mye mer tunet inn på hva andre tenker og hva andre føler om jobbene sine.
Tilgangen på informasjon kan ha ført til mange ting. Blant annet vet de mye om hvilke andre jobbmuligheter som finnes; de vet mye om lederskap og kultur i andre organisasjoner, og de er også kjent for å ha en svært idealistisk forventning om å oppnå det de ønsker på veldig kort tid.

 

Hvilke konsekvenser får disse behovene for ledere? Her er 5 kjappe


1. De ønsker å vite at jobben har en betydning

De er mer opptatt av å vite hvorfor de gjør jobben og at den har en betydning – fremfor at det skal være gøy på jobb. Lederens oppgave blir å vise hvor viktig jobben er. 

2. De ønsker ikke en sjef, de ønsker en coach

De trenger ikke å bli passet på, slik en tenkte om arbeidere før i tiden. De har mer enn nok stå-på-vilje. De ønsker ledere som er tett på og som bidrar til at de vokser og utvikler seg. 

3. De ønsker mye mer kontinuerlig feedback

Generasjon Y-arbeidere ønsker å bli sett og hørt. Og ikke bare ønsker de det, de krever det! Det er ikke godt nok med den årlige eller halvårlige medarbeidersamtalen. En må ta en «fot i bakken» jevnlig og sjekke om en går i riktig retning. Mye tyder på at generasjon Y-arbeidere ikke har behov for trofeer, de trenger kjærlighet og omsorg.

4. Få frem deres sterke sider

Mye tyder på at det er en positiv korrelasjon mellom det å bruke sine sterke sider og et høyt engasjement. Noen studier viser at de med høyest engasjement utnyttet sine sterke sider fire ganger så mye (Gallup). Derfor blir det viktig å tilpasse jobben etter disse. 

5. Vekst og utvikling er en av de sterkeste driverne til generasjon Ys engasjement

Når folk opplever å maksimere sitt potensial, er engasjementet ofte skyhøyt. Generasjon Y er særdeles tunet inn mot fremtidig vekst og hvor de skal i fremtiden. De vil vite hvor de står, hvor de går, og hvordan de vil bli støttet i å komme seg dit. Her blir det med andre ord viktig å fokusere på utvikling og tilrettelegge for dette, da kommer resultatene.

Noen hevder at generasjon Y bare ser etter en ny og bedre deal, men mye tyder på at de er mer opptatt av å finne grunner for hvorfor de skal bli værende. 
Jeg har jobbet med ledelse og lederskap i 15 år, og jeg blir glad når jeg leser om kravene fra generasjon Y. De etterspør nemlig utviklende ledere, hvilket nærmest er definisjonen på hva som er godt lederskap (ref. utviklende lederskap, også kalt transformasjonsledelse).


Da gjenstår det bare å brette opp ermene og begynne å prioritere – og faktisk lede!

Denne artikkelen er sterkt inspirert av Mark Crowley sin artikkel om Millennials (Millenials don’t want fun; they want you to lead better).

Kjartan Thormodsæter - organisasjonspsykolog / seniorkonsulent lederutvikling i Badenoch & Clark (Adecco Group).

 


Henter møter...