Meny
 
 
  • Samme arbeidsplass i 50 år. I bygården til venstre har «Byens maler» Utgaard AS holdt hus siden 1960-tallet. Ole-Martin Utgaard er tredje generasjon, og begynte i læra hos sin far som 17-åring i 1966. Samme arbeidsplass i 50 år. I bygården til venstre har «Byens maler» Utgaard AS holdt hus siden 1960-tallet. Ole-Martin Utgaard er tredje generasjon, og begynte i læra hos sin far som 17-åring i 1966.
  • Jubileumsåret 2012. Ole-Martin Utgaard sammen med mange markante personligheter i NiT-styret anno 2012, da 150-årsjubileet til Næringsforeningen ble feiret. Foto: Schrøder Jubileumsåret 2012. Ole-Martin Utgaard sammen med mange markante personligheter i NiT-styret anno 2012, da 150-årsjubileet til Næringsforeningen ble feiret. Foto: Schrøder

50 styremøter – ny NiT-rekord?

En engasjert ildsjel takker av etter åtte år i Næringsforeningens styre.


Tekst og foto: Kenneth Stoltz

 

Ole-Martin Utgaard har representert håndverkerfagene i Næringsforeningens styre de siste åtte årene. Ved generalforsamlingen 21. mars er imidlertid en fenomenal dugnadsøkt til beste for næringslivet ved veis ende. Etter 50 styremøter og åtte år er maksimal tjenestetid i vervet nådd for malermesteren i Midtbyen. Nå skal nye koster slippe til.
Siden Utgaards inntreden i NiT-styret 11. mai 2009 er det avholdt 51 styremøter. Kun ett forfall har det blitt i løpet av disse årene, noe som forteller mye om en leder som er både engasjert og nysgjerrig, pliktoppfyllende og lojal.

Samme arbeidsplass hele livet
Ole-Martin Utgaard har også vært lojal til arbeidsplassen sin, Utgaard AS, der han er tredje generasjon malermester etter sin far og farfar – sistnevnte startet geskjeften helt tilbake i 1923. Siden har «Byens maler» vært et familieselskap i kontinuerlig drift. Ole-Martin skrev lærlingekontrakt allerede i 1966, 17 år gammel, og har vært i firmaet i over 50 år. I dag som arbeidende styreleder, etter at sønnen Inge Martin, som både er malermester og økonomiutdannet fra gamle TØH, overtok som daglig leder i 2014.
- Det er ikke ofte man treffer på arbeidsfolk som har vært i samme bedriften hele livet. Nå er du 67 år, og har overlatt roret til neste generasjon. Hva er planene videre?
- Nei, så lenge helsa er bra, har jeg lyst til å fortsette å jobbe, kanskje med noen fridager nå og da. 67 er ingen grense lenger, sier Utgaard.
Han forteller at omsetningen har fulgt konjunkturene litt opp og ned, slik det gjerne er i denne bransjen. Men nå ser det bra ut, fastslår han til Midtpunkt på et rolig og usjenert kontor i bygården firmaet selv eier i Carl Johans gate 12.
- Policyen er at vi skal være mest mulig ute på byggeplass. Jeg tror det er lenge siden vi har hatt en kunde som har kommet inn gjennom døra her, smiler han og nikker mot inngangen.
Vegg i vegg med den engelske puben Lille London leder et anonymt portrom opp til et dørgende stille kontorlandskap. Her sitter altså bare far og sønn i dag, og det er som det skal være. Det betyr at folket er ute på byggeplass og tjener penger. I fjor passerte omsetningen 19 millioner kroner, og resultatet var positivt for bedriften som har 18 ansatte, pluss litt innleie fra utleiefirmaer og andre malerfirma for øyeblikket.

Fjordpendling
Det er mye arbeid på kampflybasen på Ørlandet nå. 15 mann fra Utgaard er i sving med maling og gulvbelegg i Mannskapsbygg I, Vedlikeholdsbygget og Skvadronbygget, som er hovedbygget der ute på basen. Oppdraget har vart et års tid, og firmaet er ferdige i april.
Det er mye som skjer på Brekstad utenfor basen også, det er skoler og annen byggevirksomhet der Utgaard konkurrerer om oppdrag. Så det er ikke utenkelig at en del av arbeidsstokken vil fortsette ukependlingen over fjorden også etter påske, tror Ole-Martin Utgaard.
Markedet har vært bra også i og rundt byen i en periode nå, med mange større byggeprosjekter.
- Privatmarkedet er imidlertid ganske rolig for vår del, sier tredje og fjerde generasjon Utgaard.
- Januar og februar er for så vidt den roligste perioden i vår bransje, utdyper senior. Vi satser ikke så mye på boligmarkedet, men det er klart at med den veksten vi ser i Trondheimsregionen, så må det jo bygges relativt mye nytt.

Lever ikke på gamle meritter
Bilder i sort-hvitt og assortert memorabilia fra ti decennier skaper litt liv på veggene, og forteller om andre tider med stor nybygging.
- På slutten av 1940-tallet og i en tjue års tid fremover hadde vi tjue mann bare i Nord-Norge som deltok i gjenoppbyggingen av landsdelen etter krigen. Vi var største malerfirma i Nord-Norge da, og samtidig var vi tjue ansatte også her i Trondheim, forteller Ole-Martin Utgaard ivrig.
Han tror forresten ikke firmaet har noen fordeler av å være «gamle», med fartstid tilbake til 1923.
- Vi må uansett bevise hver dag at vi er gode nok, og så må vi se framover. Vi må også sørge for ryddige og seriøse forhold i bransjen og få bort arbeidslivskriminalitet og aktører som ikke holder seg til lover og regler, understreker Utgaard, som blant mange tunge verv gjennom tretti år satt i det såkalte Seriøsitetsutvalget, forløperen til dagens kontorer der etatene er samordnet i kampen mot arbeidslivskriminalitet.
Nevnes bør også vervene som formann i Håndverkerforeningen, formann i NHO Sør-Trøndelag, styremedlem i NHO nasjonalt, styreleder i Malermestrenes Landsforbund, styret i BNL – og laugsformann har han også vært i en årrekke.
- Jeg er nok slik av natur at når jeg engasjerer meg og blir valgt inn, så vil jeg stille opp, forklarer han.
Utgaard AS var aller første bedrift i Trondheim som fikk Miljøfyrtårnsertifiseringen, i desember 2000.
- Vi begynte tidlig å jobbe med overgangen fra olje- til vannbaserte produkter, noe som gjør at maleryrket i dag har et godt og sunt arbeidsmiljø, fastslår malernestoren.
- Hvordan ser bransjen ut om fem år?
- Det er et godt spørsmål, og vi har stilt oss det samme spørsmålet selv for både fem, ti og tjue år siden. Det er sikkert en del som kan automatiseres ved hjelp av ny teknologi, men jeg tror likevel det er et trygt yrke å satse på. Vi har vært bevisste på rekruttering og markedsføring. Det som er litt spesielt med Trondheim at det er så mange malermestre og mange små og mellomstore malerfirmaer – her har vi alltid skilt oss litt ut fra de andre større byene.

Midtbyen en hjertesak
- Hvordan har du opplevd de åtte årene som styremedlem i Næringsforeningen?
- Det har vært veldig interessant å sitte i NiT-styret – men du, hvor fort tiden har gått. Jeg er mektig imponert over arbeidet som legges ned, kanskje spesielt av Berit, men selvsagt også av administrasjonen og den fantastiske frivillighetsånden i fagrådene.
- Er det noen spesielle saker du husker ekstra godt?
- Jeg har alltid sett på Midtbyen som en veldig viktig sak. Jeg har fulgt med på utviklingen med både glede og bekymring, for å si det slik.
- Tilgjengelighet til byen er viktig for aktivitet, liv og handel. Å ha et kollektivsystem som fungerer er nødvendig, samtidig så mener jeg at bilen også har en plass i byen, sier Utgaard.
Han mener at den bedrede kontakten og gjensidige respekten mellom Næringsforeningen og regionens politikere og administrasjon er spesielt positivt.
- Man må snakke sammen og søke kompromisser. Det at man endret organisasjon og navn fra Trondhjems Handelsstands Forening til Næringsforeningen i Trondheim i 1999 var klokt og fremtidsrettet. Dugnadsånden i foreningen, samt at man setter saker på agendaen i media er også positivt og bra.
- Noe som har ergret deg i disse årene?
- Det er et vanskelig spørsmål. Man får jo ikke gjennom alt man vil her i livet. Men Næringsforeningen har en viktig rolle og funksjon, så det er bare å holde fram som man stevner. At man har fått med kommunene rundt, og med det engasjementet, er utrolig positivt.
Etter en kort tenkepause er det likevel én ting som gnager Utgaard litt. Han er opptatt av at det går alt for tregt med samferdsel, vei og infrastruktur.
- E6 sør, Sluppenbrua og så videre – det må innrømmes at jeg er utålmodig der, særlig om man sammenligner Trondheim med andre byer.
- Så, for å oppsummere?
- Tida i NiT har gått utrolig fort. Mye næringspolitisk arbeid har vært bra, det har vært en god sammensetning og dynamikk i styret. Jeg må bare gjenta at jeg er mektig imponert over Berit Rian og hennes engasjement og villighet. Hun gjør en betydningsfull jobb for foreningen og for næringslivet i hele regionen, avslutter Ole-Martin Utgaard.

 

Pst! Tirsdag 21. mars er det generalforsamling i Næringsforeningen. Visste du at alle medlemsbedrifter har stemmerett? Sakspapirer legges ut på www.nitr.no to uker før generalforsamlingen.
Sted: NiTs møtesenter, Dronningens gate 12, 4. etasje
Tid: Tirsdag 21. mars kl. 17:00-19:00

 


Henter møter...