Meny
 
 
  • Snart bachelor. Alix L'erario, som går siste året på DMMH, legger vekt på trivsel, samhold og et sterkt faglig miljø. Snart bachelor. Alix L'erario, som går siste året på DMMH, legger vekt på trivsel, samhold og et sterkt faglig miljø.
  • En god barndom varer livet ut. Rektor Else Berit Skagen og studiesjef Mona Wærøe Langseth lover at 75-årsdagen til DMMH skal markeres skikkelig gjennom hele 2022. En god barndom varer livet ut. Rektor Else Berit Skagen og studiesjef Mona Wærøe Langseth lover at 75-årsdagen til DMMH skal markeres skikkelig gjennom hele 2022.
  • Staselig fasade. Et gavebrev fra kong Haakon oppkalt etter dronning Maud gjorde det mulig å kjøpe tidligere Dalen blindeskole på Strindheim i 1975. I 1981 skiftet utdanningen navn til Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH). Staselig fasade. Et gavebrev fra kong Haakon oppkalt etter dronning Maud gjorde det mulig å kjøpe tidligere Dalen blindeskole på Strindheim i 1975. I 1981 skiftet utdanningen navn til Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH).

75 år og fremdeles barnlig

Dronning Mauds Minne Høgskole har store planer for jubileumsåret.

Dersom utdanningene ved Dronning Mauds Minne Høgskole hadde stengt dørene i morgen, hadde det blitt fryktelig vrient for mange foreldre å dra på jobb etter hvert.

 

TEKST OG FOTO: Jan-Are Hansen

 

I 1972 var andelen barn i barnehage i underkant av 3 prosent. I dag går nærmere 92 prosent av alle barn mellom 1-5 år i barnehage.

Mens kvinner med små barn i stor grad var hjemmeværende for 50 år siden, har andelen kvinner i arbeidsstyrken (heltid og deltid) gått fra knappe 45 prosent i 1972 til nesten 70 prosent i 2022.

Sammenhengen er åpenbar. Det blir ikke feil å påstå at det hadde vært absolutt ødeleggende for norsk verdiskaping dersom vi plutselig hadde snudd klokka 50 år tilbake.

En forklaring på denne utviklingen er ikke utelukkende mange flere barnehager. Minst like viktig er utdanningskompetansen og fagmiljøene som bemanner og utvikler barnehagene.

Her har Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) i Trondheim hatt en helt sentral rolle i 75 år.

- Hvor mange barnehagelærere har DMMH utdannet siden starten i 1947?

Else Berit Skagen tar en tenkepause inne på rektors kontor.

- Oi, nå spør du veldig vanskelig. Det kan jeg ikke gi noe eksakt tall på, men det er snakk om mange, mange tusen, smiler hun.

 

Utvikling

Vi er halvveis inn i april. Likevel ligger snøen tjukk foran den gamle hovedbygningen til Dronning Mauds Minne på Strindheim. Om ikke veldig lenge er det eksamenskjør for mange av høgskolens 1.500 studenter og 170 ansatte.

Enormt mye har skjedd siden de første 48 studentene, utelukkende kvinner, møtte opp ved Bispegården i Bispegata 9 i 1947 for å ta fatt på sin 2-årige utdanning til barnehagelærer.

- Den gang het vi Menighetspleiens barnevernsinstitutt og ble ledet av Astrid Vatne, en pionér innen barnehagelærerutdanningen i Norge fram til hun gikk av i 1980, forteller rektor Skagen.

I 1954 mottok de et gavebrev fra kong Haakon oppkalt etter dronning Maud. Disse midlene gjorde det senere mulig å kjøpe tidligere Dalen blindeskole på Strindheim i 1975. I 1981 skiftet de navn til dagens Dronning Mauds Minne.

- Vi har utvidet arealmassen i takt med veksten av studenter og ansatte. Siden 1994 har vi bygd på cirka 6.300 kvadratmeter nybygg, sier hun til Midtpunkt.

 

En god barndom varer livet ut

Et dypdykk i hvordan barnehagelærerutdanningen har utviklet seg de siste 75 årene er det umulig å få plass til her, men på spørsmål om Skagen kan prøve å oppsummere utviklingen i et par setninger, er hun tydelig

- Før så man nok på barn som et individ som var i ferd med å bli noe annet – et mellomstadium på veien til å bli voksen, forklarer hun.

Studiesjef Mona Wærøe Langseth er enig.

- I dag har vi en forståelse av at barndommen er en unik og skapende tidsramme, ikke bare en gjennomgangsfase. En god barndom legger grunnlaget for resten av livet, legger hun til.

Dette reflekteres også i undervisningen på DMMH. Mens det før i tiden var én barnehagelærerutdanning, så kan studentene nå velge ulike profiler og spesialiseringer fra første studiedag.

I 2016-2017 opprettet DMMH fire masterprogram innen barnehageledelse, barnehagekunnskap, spesialpedagogikk og barnekultur.

- Barnedemografien er langt mer kompleks i dag enn da Menighetspleiens barnevernsinstitutt ble etablert i 1947?

- Samfunnet har endret seg, ikke minst er samfunnet blitt mye mer mangfoldig og flerkulturelt enn for 75 år siden. Det må barnehagen gjenspeile, fastslår Skagen.

 

Samhold

I Glassgården, som forbinder den gamle hovedbygningen med nybyggene bak, haster noen studenter mot forelesning. Andre er på vei mot kantina eller lesesalen.

Alix L'erario, som er i ferd med å fullføre det siste året, stopper for en kjapp prat.

- Jeg trives veldig godt her. Samholdet er kjempebra, det er lite avstand mellom studenter og ansatte. Det liker jeg. Jeg har tatt noen fag på NTNU også, men der blir alt så anonymt, sier hun til Midtpunkt.

L'erario planlegger å starte på et av DMMHs masterprogram neste år.

- Jeg har lyst til å se på hvordan andre land, gjerne i andre verdensdeler, organiserer barnehagene sine. Er det sammenhenger? Hva er annerledes? Jeg tror det kan bli utrolig spennende, smiler hun.

 

Flere menn og høyere lønn

Selv om det har skjedd endringer de siste tiårene, er fremdeles kvinneandelen på DMMH en av de største av de høyere utdanningene i Trondheim. Kun knappe 20 prosent av studentene er menn.

- Det har ligget jevnt de siste årene, forklarer studiesjef Langseth.

- Jobbes det med å rekruttere flere menn?

- Vi ønsker helt klart å øke andelen. Blant annet arbeides det gjennom det landsdekkende nettverket Menn i Barnehagen (MIB), som retter seg mot menn som jobber eller utdanner seg for å jobbe i barnehage, sier hun.

Utdanningsforbundet peker på at andelen menn i utdanningen kunne vært betydelig høyere dersom man klarte å redusere frafallet av mannlige studenter i løpet av opptaksprosessen eller i løpet av studieårets første måneder. Utdanningspolitiske grep som kvotering og kjønnspoeng har vært diskutert.

- Her må vi bli flinkere. Det handler om å øke yrkets status, mener Langseth.

Lønn har i tillegg vært en sentral kampsak. For bare 15 år siden, i 2007, lå barnehagelærerne lønnsmessig på bunnen sammenliknet med andre utdanninger av samme lengde.

I 2021 hadde medianlønnen til barnehagelærere gjort et byks til 534.960 kroner, og er nå på linje med mange andre bachelorutdanninger. Det viser tall fra SSB.

- Det er helt avgjørende. Ikke bare for rekrutteringen – kanskje spesielt av menn – men også for at barnehagelærere blir i jobben, mener Langseth.

 

Doktorgrader

Det jobbes nå aktivt for å etablere en egen ph.d.-utdanning.

- I dag samarbeider vi med andre for å utdanne forskere, i all hovedsak med NTNU, men vi ønsker å styrke forskningen innen barnehagefeltet ved å etablere et eget program som er spesialutviklet for barn og barnehagen. Målet er få på plass et praksisnært og forskningsbasert utdanningsløp fra bachelor, master og til og med PhD i regi av DMMH, sier rektor Skagen.

 

Barnehagehovedstaden

75-årsdagen til DMMH skal feires skikkelig gjennom hele 2022. I månedsskiftet mai/juni blir det festuke med konserter og arrangementer. I oktober inviterer høgskolen til nasjonal barnehagekonferanse under headingen "Livslang leik". For å nevne bare et lite knippe høydepunkt.

- Hele programmet er ikke 100 prosent spikret ennå, men vi kan love en heftig feiring, sier Langseth.

Rektor er ikke snauere:

- Vi skal vise at Trondheim ikke bare er teknologihovedstaden – vi er også barnehagehovedstaden, avslutter hun.

 

FAKTA

Dronning Mauds Minne

- Etablert som Menighetspleiens barnevernsinstitutt i 1947

- Flyttet til tidligere Dalen blindeskole på Strindheim i 1975

- Skiftet navn til Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) i 1981

- Utdanner barnehagelærere gjennom en rekke bachelor- og masterprogram

- 1.500 studenter og 170 ansatte i 2022

- Er en stiftelse med 156 millioner kroner i omsetning i 2021

- Besitter en bygningsmasse på 12.000 kvadratmeter og en tomt på 30,5 mål


Henter møter...