Meny
 
 

A-krim er samfunnsfiende nummer én

  • Av Kenneth Stoltz, Kommunikasjonsansvarlig ved Næringsforeningen i Trondheimsregionen Av Kenneth Stoltz, Kommunikasjonsansvarlig ved Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Svartarbeid er ikke som før. Et par «uskyldige» hundrelapper som skifter hender etter en bilvask, eller noen tusenlapper etter en liten malerjobb, kan gjøre deg medansvarlig for hvitvasking av penger fra narkotikasalg, pros­titusjon og menneskehandel. Blir du tatt, kan konsekvensene bli alvorlige enten du handler som privatperson eller gjennom din virksomhet.

Svart arbeid og ulovlig arbeidskraft finnes i ­man­ge ­bransjer. Det er dessverre noen bransjer som skiller seg negativt ut med gjentagende og alvorlige overtredelser: bygg og anlegg, renhold, bilpleie, overnatting og servering. Men også landbruk, transport, verft og fiskeindustri peker seg ut som utsatte bransjer, ifølge en rapport om arbeidslivskriminalitet fra 2014.

Det er en skremmende virkelighetsbeskrivelse som formidles i dette nummeret av Midtpunkt fra aktører som er tett på problemet, som Økokrim, Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten, UDI, Mattilsynet, Politiets utlendingsenhet og en rekke foreninger. De peker på en forråelse bare de siste få årene. De forteller om kriminelle organisasjoner som infiserer et bredt spekter av arbeidsmarkedet, ofte med mektige bakmenn i utlandet. Konsekvensene for samfunnet vårt er alvorlige. Milliarder av kroner blir unndratt i skatter og avgifter til stats- og kommunekasse. Seriøse bedrifter makter ikke konkurransen med de useriøse, og må nedbemanne eller legge ned. Arbeidsforholdene kan utgjøre en stor risiko for liv og helse for de som villig eller ufrivillig står i de kriminelles tjeneste.

De siste to-tre årene har uvesenet begynt å få ordentlig fotfeste i Trondheimsregionen, ifølge Arbeidstilsynet, som bruker stadig mer ressurser på å avdekke og rapportere arbeidslivskriminalitet.

Det er positivt at ovennevnte etater i stadig større grad samsnakkes og samhandler for å rykke ondet opp med roten. Men skal spredningen stoppes, er det avgjørende at alle – enten man er bestiller og innkjøper i næringslivet eller privatperson – bidrar til å stoppe kjeltringene i arbeidslivet. Det gjør du i første rekke ved alltid å være sikker på at du handler hvitt, betaler over bank mot kvittering, og kjøper varer og tjenester fra seriøse aktører.

Slik bidrar du til å krympe markedet og handlingsrommet for de kriminelle aktørene i arbeidslivet.


Henter møter...