Meny
 
 

Åpnet utvidet innlandsterminal på Trondheim lufthavn Værnes

Med åpningen av den utvidede innlandsterminalen 12. desember, framstår Trondheim lufthavn Værnes nå som en av Norges mest moderne lufthavner.

– For Trøndelag anser vi Trondheim lufthavn Værnes som en nøkkel til suksess, både for næringsliv, innkommende turisme, og for de som drar på ferie- og fritidsreiser utenfor Trøndelag. Derfor har Avinor de siste årene investert en milliard kroner på Værnes, slik at lufthavnen framstår som attraktiv for alle passasjergrupper. Når vi nå åpner ny terminal vest, er dette for å vise at Avinor mener alvor i å gjøre Trondheim lufthavn til regional trafikknutepunkt. Vi har også investert i en av våre mest moderne og effektive sikkerhetskontroller, og i store og viktige kapasitets- og servicetiltak på hele terminalområdet, sier Dag Falk-Petersen.

Den nye pir vest, som er en forlengelse av terminal A, inkluderer en ny bro – og er på cirka 1500 kvadratmeter fordelt på 2 plan, mens terminal vest er på cirka 1350 kvadratmeter. Totalt har nå terminal A et areal på 21 500 kvadratmeter. Samlet koster ombygging og utvidelse av både innlandsterminal og utlandsterminal omkring 375 millioner kroner. Alle arbeider ferdig 1. april 2014.

Rullebane, sikkerhetsområder og rulletrapp
Falk-Petersen viste også til at rullebanen er renovert, at sikkerhetsområdene nå tilfredsstiller alle krav og at det er etablert nye lysanlegg.

– Vi har også klargjort for en meget effektiv tilgang til jernbanen for fremtidig utvikling. Og sist men ikke minst: Værnes har fått rulletrapp, sa konsernsjefen som gratulerte regionen med «en lufthavn i toppligaen».

Scorer høyt
En ny rapport fra Transportøkonomisk rapport viser til at hele 75 prosent av næringslivsrepresentantene som ble intervjuet i Trondheim-regionen, mente flytilbudet var avgjørende eller svært viktig for bedriftens lønnsomhet.

– De siste ti årene har Trondheim lufthavn Værnes hatt en trafikkvekst på 5 prosent per år. Fra 2010 til 2012 økte trafikken med 18 prosent, opplyser lufthavnsjef Per Jarle Ingstad.

I dag er det omkring 4,3 millioner passasjerer som årlig reiser til og fra Trondheim lufthavn, men med den utvidede innenriksterminalen og oppgraderingen av utenriksterminalen, vil lufthavnen kunne håndtere over 5 millioner passasjerer.

Energieffektive løsninger
Terminal Vest er landets første flyplassterminal bygd etter det strenge internasjonale miljøsertifiseringssystemet BREEAM.I terminalen er det gjort mange effektive miljøvalg. Bærekraftige vurderinger ligger bak både energi- og vannsystem, ventilasjon, lys og materialvalg.

Kontaktpersoner:
Lufthavnsjef Per Jarle Ingstad, tel. 95 22 09 50


Henter møter...