Meny
 
 
  • Artikkel fra samarbeidspartner: E.C. Dahls Eiendom Artikkel fra samarbeidspartner: E.C. Dahls Eiendom
  • Artikkel fra samarbeidspartner: E.C. Dahls Eiendom (Foto: Preben Møller, ECDE) Artikkel fra samarbeidspartner: E.C. Dahls Eiendom (Foto: Preben Møller, ECDE)

Byutvikling og business

Eiendomsutvikling og byutvikling kan være to sider av samme sak.
«Nye» Thomas Angells gate er et godt eksempel på dette.

-I E. C. Dahls Eiendom bruker vi ofte begrepet «et levende Trondheim sentrum». Med det mener vi et sentrum der du som bruker får det du ønsker deg, i trygge rammer og gode omgivelser. Slik at du drar fra byen med en tanke om at du ønsker å komme tilbake, sier eiendomssjef Ole Eidem. I praksis foregår arbeidet for et levende sentrum ved at E. C. Dahls Eiendom sørger for å ha bygg med lokaler som er egnede for attraktive leietakere.
– Skal vi få tak i leietakere som er tidsaktuelle
og attraktive for byens brukere, må vi tilby fleksible, gode lokaler med moderne fasiliteter, forklarer Eidem.

Nye tider, nye krav
Mange forbinder Midtbyen først og fremst med trehusene fra den tiden familier drev forretning i første etasje, bodde i andre etasje, hadde tjenerskap på loftet og verksted og hest i bakgården. Høyst sjarmerende, men slett ikke egnet til å tiltrekke seg de butikkene som drar folk til sentrum i 2015. I dag stilles det helt andre krav til hvordan butikklokaler skal utformes. Ikke minst er store, internasjonale kjeder vante til gode butikk-
fasiliteter. Det handler blant annet om bedre eksponeringsmuligheter, større glassflater, mer lys og lekre fellesområder.

Thomas Angells gate
– Vi trenger leietakere som trekker folk til byen, for bare slik blir Trondheim sentrum levende.
E. C. Dahls Eiendom er heldige som har en eier med hjerte for byen og ressurser til å gjøre nødvendige tiltak med eiendomsmassen, framholder Eidem, og trekker fram Thomas Angells gate som et eksempel på at arbeidet for et levende sentrum også handler om byutvikling. I løpet av de siste fem årene har E. C. Dahls Eiendom oppgradert hele tolv gårder i Thomas Angells gate. I samme periode har kommunen etablert området som gågate.


Konstruktivt samarbeid
– Det blir en god kombinasjon når vi bidrar med pene fasader mot gata og attraktive leietakere som folk vil handle hos, og kommunen samtidig sørger for trygghet, tilgjengelighet og hyggelige fellesområder, påpeker teknisk sjef Arne Opsal. Et konstruktivt samarbeid med kommunen gjorde det også mulig å finne gode løsninger på utfordringer som dukket opp underveis, som for eksempel da en brakkerigg høsten 2014 var til betydelig sjenanse for leietakerne. I samarbeid med Midtbyen Management kunne vi tilby kommunen og deres entreprenører lokaler som erstatning for brakkeriggen, dette førte til at brakkeriggen kunnes tas vekk fra Nordre gate.
En typisk vinn-vinn-situasjon, sier Eidem som også vil berømme leietakere som i ombyggingsperioder har vist at de er villige til å knuse noen egg for å lage en god sentrumsomelett.
– De har skjønt noe viktig. Nemlig at i et levende sentrum vil alle være. For det er en god markedsplass.


Henter møter...