Meny
 
 

Er du interessert i næringsutvikling?

NiT Midtre Gauldal søker daglig leder i 100% stilling. Viktige arbeidsoppgaver vil være å arbeide tett på medlemsbedriftene og samarbeidspartnere i foreningen, rekruttere nye medlemmer og styrke inntektsgrunnlaget for avdelingen gjennom bl.a. arrangementer og ulike prosjekter, samt utvikle det gode samarbeidet med Midtre Gauldal kommune og andre relevante organisasjoner lokalt.

Hovedoppgavene vil være å jobbe for økning av medlemsbedriftenes lønnsomhet gjennom samarbeid og nettverk, samt bedring av bedriftenes rammevilkår sammen med kommunen og andre relevante aktører. En sentral del av stillingen vil være å lede og utføre diverse prosjekter både i Midtre Gauldal og øvrige områder der Næringsforeningen i Trondheimsregionen har aktivitet.

Arbeidsoppgavene vil konkretiseres i samarbeid med lokalstyret for NiT Midtre Gauldal som består av bedriftsledere fra hele kommunen, og administrasjonen i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Hovedarbeidssted vil være Støren, men det må påregnes noe reisevirksomhet i regionen og spesielt til foreningens hovedkontor i Trondheim.

Vi søker en proaktiv, selvgående og samarbeidsorientert person med høyere utdanning og erfaring fra næringslivet. Vedkommende må ha et bredt nettverk, god kjennskap til næringslivet i Midtre Gauldal og gjerne erfaring med prosjektarbeid.

Søknadsfristen er 13. juni 2022.
Søknad sendes firmapost@nitr.no og merkes med "Daglig leder NiT Midtre Gauldal" i emnefeltet.

Spørsmål om stillingen kan rettes til administrerende direktør i NiT, Berit Rian, tlf. 950 31 885, eller daglig leder for NiT Melhus, Hans Petter Øien Kvam, tlf. 982 44 123.


Henter møter...