Meny
 
 
  • Artikkel fra samarbeidspartner: KPMG Artikkel fra samarbeidspartner: KPMG

Due diligence – avmystifisert

Ved kjøp og salg av virksomheter, kapitalinnhenting og fusjoner vil det ofte bli gjennomført en selskapsgjennomgang av potensiell investorer eller fusjonspartnere. Denne selskapsgjennomgangen benevnes ofte “due diligence”, og er arbeidsprosess og metode for å samle inn og analysere informasjon om et selskap

Hensikten med due diligence
Hovedformålet med gjennomføring av en due diligence er å forsikre seg mot negative overraskelser i forbindelse med en transaksjon. Gjennom en due diligence prosess kan man avdekke forhold med relevans for prisingen av et selskap (verdsettelsen), behov for garantier, potensielle “deal-breakers”

Omfanget av due diligence
Omfanget av due diligence vil variere sterkt fra transaksjon til transaksjon. Typisk vil en due diligence omfatte en finansiell, juridisk, skattemessig og avgiftsmessig gjennomgang. Det er heller ikke uvanlig at det etterspørres en mer kommersielt rettet gjennomgang (kommersiell og strategisk due diligence) samt en gjennomgang av potensielle miljømessige forhold. Kompleksiteten i transaksjonen vil videre i sterk grad påvirke omfanget.
En due diligence prosess kan være krevende for selskapet som er gjenstand for gjennomgangen. God planlegging er derfor kritisk viktig for å sikre en tilfredsstillende gjennomføring.

Gjennomføring av due diligence

  1. Arbeidet og prosessen i forbindelse med en due diligence kan deles inn i følgende faser:
  2. Partene enes om omfang og tidsramme for arbeidet (“Scope”)
  3. Innsamling av informasjon hvor Målselskapet bes om å levere relevante dokumenter og opplysninger basert på en utarbeidet informasjonsliste. Informasjonen struktureres typisk i et fysisk eller elektronisk datarom.
  4. Intervjurunder med ledelse, revisor og eventuelt andre rådgivere som er benyttet.
  5. Analyse av mottatt informasjon. Fase 3 og fase 4 gjennomføres i stor grad samtidig.
  6. Rapportering til oppdragsgiver. Som regel vil det gjøres flere rapporteringer under selve prosessen, og dette gjelder særlig ved eventuelle vesentlige funn. Det er i den sammenheng ikke uvanlig at en due diligence prosess stoppes basert på foreløpige funn.

Etterarbeid. Ofte etterspørres det bistand etter selve due diligence prosessen for å utbedre identifiserte mangler og forbedringsområder.
Ofte vil gjennomgangen gi selskapet verdifull innsikt som bør benyttes i videreutviklingen av selskapet. For investorer er due diligence en rimelig forsikring mot ubehagelige overraskelser, og brukt på riktig måte kan en due diligence prosess gi betydelige merverdier både for målselskap og investor.

Ta gjerne kontakt for en samtale!

Yngve Olsen, KPMG AS
Partner og Statsautorisert revisor
E-post: yngve.olsen@kpmg.no
Tlf: 40 63 98 45


Henter møter...