Meny
 
 
  • Nina Straume Stene, partner i KPMG Trondheim og fagrådsmedlem i Fagråd for styrearbeid i Næringsforeningen i Trondheim. Tekst og foto: Jan-Are Hansen Nina Straume Stene, partner i KPMG Trondheim og fagrådsmedlem i Fagråd for styrearbeid i Næringsforeningen i Trondheim. Tekst og foto: Jan-Are Hansen

For lite krangling rundt styrebordene?

- Et styre som kun dyrker enighet og status quo framfor å ta de tøffe diskusjonene rundt endring og tilpasningsevne, er et styre som ikke løfter selskapet framover.

 

Det sier Nina Straume Stene, partner i KPMG Trondheim og fagrådsmedlem i Fagråd for styrearbeid i Næringsforeningen, til Midtpunkt.
- Et styre må stå sammen som en enhet utad, men det betyr slett ikke at temperaturen i styrerommet skal være lunken, understreker hun.
- Det krangles for lite rundt styrebordene i Trondheim med andre ord?
Straume Stene ler hjertelig.
- Det er vel å dra det litt langt. Meningsutveksling og uenighet før man kommer fram til en felles plattform, er i de aller fleste tilfeller et sunnhetstegn etter min mening, legger hun til.

Styresimuleringer
Fagrådet for styrearbeid så dagens lys for et knapt år siden. Selv om samarbeidet er ferskt, så beskriver Straume Stene aktiviteten de har hatt hittil som fruktbar.
- Hovedmålet er å styrke kompetanse til de som allerede sitter i styrer, samt å være en ressurs for de som er helt ferske i slike sammenhenger, forklarer hun.
- Dere har drevet med styresimuleringer for medlemmene i Næringsforeningen også?
- Det stemmer. Vi tar for oss ulike scenario fra styrerommet og gjenskaper disse. Etterpå ser vi på de forskjellige mekanismene som utspiller seg. Analyserer prosessen og vurderer hva som gir best læring.
- En metodikk som fungerer?
- Ja, definitivt. Økt kompetanse rundt styrearbeid skjer i stor grad gjennom at man bevisstgjør seg både sin egen rolle i et styre og styret som en helhet. Samtidig som det settes fokus på evnen til å finne gode kompromisser, sier hun.

Inngående kunnskap
Som partner i KPMG Trondheim, et av landets ledende kompetansehus innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift og advokattjenester, har Straume Stene inngående kunnskap til hva som rører seg i styrerommet. Hun legger vekt på at et styre er summen av kompetansen det besitter.
- En ny gründerbedrift som driver tung teknologiutvikling har behov for noen andre hoder i styret enn en stødig, etablert bedrift som for eksempel holder på med detaljhandel. Det er også viktig å påpeke at i ulike faser i en bedrifts utvikling så kan det være behov for ny eller annen kompetanse i styret, sier Straume Stene til Midtpunkt.
Hun understreker samtidig at grunnleggende kunnskap rundt styrearbeid uansett må ligge i bunn.
- Styret skal tross alt sette kursen for hele virksomheten.
- Er det forskjeller mellom offentlige og private aktører oppi alt dette?
- Noen vil det alltid være, men de er ikke vesentlige.

Skal øke med 10 prosent
KPMG har holdt hus i Fjordgata 68 i over 19 år. Nå er de imidlertid på flyttefot. Den nye adressen blir å finne i det flunkende nye Trapphuset like ved Trondheim S.
- Vi har trivdes veldig godt den tiden vi har vært her, men vi fant ut at vi ville prøve noe nytt. Forandring fryder, smiler hun.
- Med utsikt til konkurrenten PwC bare et steinkast unna?
- Det har du helt rett i, sier Straume Stene – nå med et lurt smil.
I alt teller KPMG Region Midt-Norge i dag 65 fageksperter som kombinerer lokal kunnskap og erfaring med global innsikt og ekspertise fra et verdensomspennende nettverk.
- Dere trekker veksler på den posisjonen dere har?
- Absolutt. Vi kan hente inn kompetanse og ekspertise fra hele organisasjonen om nødvendig.
- Dere har tro på vekst i det trønderske markedet framover?
- Ja. Vi har som mål å øke omsetningen med anslagsvis 10 prosent de neste årene. Vi kommer nok til å fastholde vårt fokus mot finans, energi og havbruk, samt mot høyteknologibedrifter.

Alfapersonligheter
Det mange kanskje ikke vet er at Straume Stene var en av initiativtagerne bak forløperen til GROnett. GROnett er i dag et forretningsnettverk for kvinnelige ledere og nøkkelpersoner i regi av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, med mål om å øke andelen kvinner i styrer og ledelse.
- Vi var en liten interessegruppe som het Kvinner i styret. Etter hvert ble denne tatt opp i GROnett som er et langt mer omfattende nettverk, sier hun.
Selv om Norge lenge har hatt et 40 prosent kjønnskrav til styrerepresentasjon, er kvinner fremdeles underrepresentert.
- Frustrerende i 2016?
- Til en viss grad. Nå har ikke NiTs Fagråd styrearbeid som fokus å øke kvinneandelen i styrer som sådan. Vi skal øke styrekompetansen generelt, og den er ikke kjønnet.
- Det er ofte alfapersonligheter som ender opp ved styrebordene.
- Det er det nok mye sant i. En jevnere fordeling av alfahanner og alfahunner er nok å ønske, avslutter hun.

 

Fakta

  • Ledende kompetansehus innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift og advokattjenester
  • 174.000 ansatte i 155 land.
  • 1.000 ansatte i Norge fordelt på 25 kontorer. Omlag 65 i Midt-Norge.
  • Omsetning globalt: 24,44 milliarder dollar i 2015
  • Omsetning nasjonalt: 1,3 milliarder kroner i 2015
  • Brorparten av omsetningen kommer fra revisjon og rådgivning

Henter møter...