Meny
 
 
  • Unge gründere i No Isolation står bak roboten AV1, et hjelpemiddel for langtidssyke barn som er fraværende fra skole over lengre tid. Regiondirektør Tonje Foss i Atea bidrar til at teknologien tas i bruk rundt om i landet. Foto: Morten Warholm Haugen / BERRE Unge gründere i No Isolation står bak roboten AV1, et hjelpemiddel for langtidssyke barn som er fraværende fra skole over lengre tid. Regiondirektør Tonje Foss i Atea bidrar til at teknologien tas i bruk rundt om i landet. Foto: Morten Warholm Haugen / BERRE

Fra olje til IT

Toppsjefen i Ateas region Nord hadde 20 år bak seg i oljebransjen. Nå nyter hun den bratte læringskurven og stortrives etter fem måneder i IT-bransjen.

For Strindheim-jenta Tonje Eskeland Foss startet jobbkarrieren som ingeniør fra HiST og master i petroleumsøkonomi i Stavanger i 1996. Etter noen år hos Aker Kværner og Schlumberger gikk veien tilbake til fødebyen Trondheim, der hun ble ansatt nummer 7 i oppstartsselskapet Pertra – senere kjent som Det norske oljeselskap, i dag Aker BP.

- Jeg fikk være med helt fra start og opp til 1.300 ansatte den dagen jeg gikk ut av døren hos AkerBP. En fantastisk interessant reise, smiler Foss, som hadde kontrakt og innkjøp som spesialområde.

Sceneskifte

Den store Ivar Aasen-utbyggingen førte også med seg tre år utenlands, først i London og deretter i Singapore, med mange positive ledererfaringer.

Med Ivar Aasen trygt i havn og betydelige endringer i selskapet etter oppkjøpet av BP, var tiden inne for nye utfordringer, i en helt ny bransje.

- Du hadde første arbeidsdag i Atea i mars, etter 20 år i oljebransjen. Hvordan opplever du skiftet fra fra olje til IT?

- Her i Atea er det en god kultur med masse energi og pågangsmot, og mottagelsen har vært veldig hyggelig. Det er mange dyktige folk med høy faglig kompetanse, og det er veldig inspirererende. Faglig sett er læringskurven bratt, men hovedjobben min er å lede disse flinke folkene, så akkurat det er ikke så stor overgang. Som så mange andre ledere i disse dage, er lederjobben preget av  endringsledelse. IT-bransjen må, som alle andre bransjer, tilpasse seg hvor raskt teknologien endrer samfunnet på alle områder; både i privat og offentlig sektor og ikke minst den enkeltes hverdag. Nettopp derfor er det også at IT-bransjen blir så spennende og interessant fremover, forklarer Foss.

Et godt bilde på kraften i digitaliseringen kan leses ut av Ateas regnskaper for de siste fem årene: mens antall ansatte har økt med ti prosent, har topplinja vokst over 50 prosent i samme periode. Med sine 6.900 ansatte er Atea i dag Europas tredje største IT-infrastrukturleverandør, og omsetningen har passert 31 milliarder kroner.

Fra en kontorblokk fra det glade åttitall på Sluppen styrer Tonje Foss region Nord, med fem kontorer og 200 ansatte mellom Trondheim og Hammerfest. 2016 markerte en ny milepæl for region Nord, da man passerte én milliard i omsetning.

- I år tror vi på ytterligere vekst, smiler direktøren, som imidlertid ikke har anledning til å si noe mer om tallenes tale for det børsnoterte selskapet.

Offentlige kunder dominerer

Hovedvekten av Atea region nords kunder er i offentlig sektor; store rammeavtaler med undervisningssektoren, helse, kommuner og fylkeskommuner. Privatmarkedet er er også et satsingsområde. Atea leverer nettverk, IT-utstyr, skytjenester og alt knyttet til innkjøp og drift på dette området.

- IT-sikkerhetsløsninger og generell rådgiving innen digitalisering er et voksende marked. Det digitale skiftet er verken en rask eller midlertidig løsning, men det vil på sikt treffe alle bransjer. Som leverandør blir rådgiverrollen vår en stadig viktigere del av Ateas leveransepakken, sier Foss.

Hun forteller om satsinger innenfor velferdsteknologi, skole, IT-sikkerhet og smarte bygg. Foss mener at «oversetting» av kompliserte tekniske løsninger til ikke-fagfolk er en viktig del av jobben de gjør. Dette forandrer også måten man møter kundene på.

- Digitaliseringen griper direkte inn i den generelle forretningsstrategien til virksomhetene. Noe jeg opplever som spennende er at IT-bransjen merker at for å fylle rollen som rådgiver trenger vi en annen type kompetanse enn vi tradisjonelt har hatt. Vi ser nå en klar forandring i det at vi henvender oss i mye større grad til toppledere i bedriften, og mindre til IT-avdelingen, slik det var vanligere før.

Som et ledd i strategien ansetter Atea sykepleiere, pedagoger innen skoleverket, og utvider kompetansen mot smart bygging. Men kampen om de gode hodene er påtagelig.

- Hva slags kompetansebehov føler dere sterkest på her i regionen?

- Akkurat nå søker vi etter byggingeniører med interesse for IT, men det er vi jo ikke alene om å ønske oss, sier Foss blidt.

- Skykompetanse er det knapphet på. Vi har mange dyktige, men trenger å vokse og alle er på jakt etter de samme ressursene. Eksperter i Microsoft Azure er for eksempel svært etterspurt. Alternativet er  å dra inn nyutdannede rett fra skolebenken og gi dem sertifisering og kursing, konstaterer Atea-sjefen, som blant annet samarbeider med en linjeforening ved NTNU for å holde kontakten med aktuelle fagmiljøer på Gløshaugen.

Forberedt på GDPR?

De nye personvernreglene (GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018 blir krevende for veldig mange bedrifter både når det gjelder jus og IT-sikkerhet. For Atea, representerer lovendringen også muligheter. I allianse med advokatkontorer skal selskapet hjelpe næringsliv og offentlige virksomheter med å oppfylle forskriftenes mange krav.

Under samtalen med Midtpunkt dreier praten inn på en merkelig liten plastskapning på det kritthvite, litt kliniske møterommet. Det er roboten AV1, skapt av det norske oppstartsselskapet No Isolation. Den fungerer som barnets øyne, ører og munn når langtidssyke som er fraværende fra skolen over lengre tid, kan følge skolehverdagen hjemmefra, både i og utenfor klasserommet.

- AV1 er nok et eksempel på hvordan teknologi kan løse samfunnsproblemer. 4G-teknologi og toveis kommunikasjon gjør at roboten tar elevens plass i klasserommet, mens barnet kan følge med, «rekke opp hånden» og være deltagende i det som skjer i timene. AV1 lar barnet opprettholde faglig progresjon og kontakt med venner og lærere, forklarer regiondirektøren.

Foss mener at roboten AV1 er et godt eksempel på velferdsteknologi som vi bare vil få se mer av i årene som kommer. Flere skoler har allerede gått til innkjøp av AV1.

- Vi har inngått samarbeid med gründeren, og hjelper selskapet med distribusjon, forklarer Atea-sjefen – og sender samtidig en innskutt bisetning fra hofta om gründerkonkurransen Atea Community den 12. september. Atea Community er Norges største IT-konferanse som avholdes i syv byer i Norge.

- Hvor er Atea om fem år?

- Vi skal vokse ytterligere, og etter planen skal vi inn i et helt nytt bygg som skal stå klart til innflyttingsfest i 2020. Vi ønsker å tiltrekke oss morgendagens talenter og ikke minst bli en synlig aktør i regionen innenfor digitalisering. Ellers tror jeg vi vil se at samfunnet vil være nødt til å ta i bruk teknologi for både å effektivisere, men også for å i det hele tatt håndtere at vi blir færre folk som er i arbeid de neste tiårene.. For eksempel så vil noen av helsesektorens tjenester settes bort til kalde hender, for å fordele de varme hendene bedre. Kanskje er det mer bruk av stemmestyrte intelligente verktøy som hjelper oss, både som Siri, og robothjelpere som AV1, avslutter Atea-direktør Tonje Foss teknologi optimistisk.

 

ATEA/fakta

  • Børsnotert IT-konsern
  • 6.900 medarbeidere i Norden og Baltikum
  • 1.650 medarbeidere i Norge
  • Omsetning 2016: 31,2 milliarder NOK
  • Resultat 2016: 1,1 milliard NOK
  • Markedsverdi: 10,8 milliarder NOK
  • Den danske investoren Ib Kunøe eier 25 % av aksjene
  • Folketrygdfondet er nest største aksjeeier med 10 %

 

Tekst: Kenneth Stoltz

Foto: Morten Warholm Haugen / BERRE

 


Henter møter...