Meny
 
 

Generalforsamling NiT

I henhold til Næringsforeningen i Trondheimsregionens vedtekter innkalles det herved til GENERALFORSAMLING.

Tirsdag 20. mars 2018, kl. 14.00. – 16.00
Næringslivets Hus, Dronningens gate 12, 4. etasje 

 

Styrets forslag til dagsorden:

    Godkjennelse av innkalling
    Valg av møteleder og to personer til å signere protokollen sammen med møteleder
    Godkjennelse av dagsorden
    Styrets årsberetning for 2017
    Revidert årsregnskap for 2017
    Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til foreningens tillitsvalgte
    Godkjennelse av revisors honorar
    Medlemskontingent for 2019
    Budsjett for 2018
  Saker som styret eller foreningens medlemmer forelegger
  Valg til styre og valgkomite
    Styre: 5 av 10 styremedlemmer er på valg for to år; samt styreleder og nestleder for ett år
    Valgkomité: 4 av 5 medlemmer er på valg for to år; samt leder for ett år
 

Sakspapirene finner dere HER. De deles også ut i møtet, eller kan hentes hos foreningen før generalforsamlingen. Sistnevnte gjelder også for regnskapene for de to stiftelsene Trondhjems Handelsstands Understøttelseskasse og Handelsstandens Eldreboliger Hasselbakken (HEH).

 

Det vil avslutningsvis i møtet bli gitt en orientering om aktuelle saker i regi av Næringsforeningen i Trondheimsregionen/Mid-Norway Chamber of Commerce and Industry ved adm. direktør Berit Rian.

 

Bedrifter med mellom 0 og 10 ansatte har på generalforsamlingen 1 stemme, bedrifter med mellom 11 og 50 ansatte har 2 stemmer, bedrifter med mellom 51 og 100 ansatte har 4 stemmer, bedrifter med mellom 101 og 250 ansatte har 7 stemmer, og bedrifter med mer enn 251 ansatte har 10 stemmer.

 

Med vennlig hilsen
Næringsforeningen i Trondheimsregionen

           

Eli Arnstad                                                                             Berit Rian 
Styreleder                                                                             Adm. direktør  


Henter møter...