Meny
 
 

NiT mener: Gi oss en næringsminister!

Trondheim kommune er landets største arbeidsgiver nord for Dovre med sine 15.000 ansatte. Mindre enn fem av disse tilhører Næringsenheten. Ja, du leste riktig.

Det legges nå store kommunale planer for Trondheims videre vekst og utvikling. En byutviklingsstrategi med sentrumsstrategi og plan for utvikling av lokale sentrum er under arbeid. Sentrale områder skal byomformes. Det tilrettelegges for nytt kollektivsystem og ny campus ved NTNU. Prosjekter med store konsekvenser for næringsliv og byens innbyggere er i full gang eller i støpeskjeen.

Man skulle kanskje tro at de viktigste kommunalt ansatte byråkratene for næringslivet i landets tredje største by jobber i Næringsenheten, men slik er det ikke. Det er Byplankontoret og Miljøpakken som har ansvar for alle sakene nevnt over. Her fylles det på med mannskap, mens Næringsenheten ligger omtrent brakk.

I Strategisk næringsplan er det bestemt at alle saker som berører næringsliv skal sjekkes ut hvorvidt de er i tråd med målsettingene i planen eller ikke. Dette skjer svært sjelden. Det er ingen systematikk i at viktige saker som berører næringslivet sendes via Næringsenheten for uttalelse. Det er heller ingen rutine at Næringsenheten inviteres inn i slikt arbeid. Strategisk næringsplan er fin på papiret, men følges ikke opp i praksis.

Kommunal silotenkning må avvikles for å løfte næringsperspektivet inn i mange flere saker som fremlegges politikerne for beslutning. Skal siloer rives ned, trenger vi en sterk Næringsenhet i Trondheim kommune, som kjenner næringslivet og har kapasitet til å jobbe aktivt med saker som berører bedriftene i byen. Da må vi starte på toppen. Når kommunaldirektøren med ansvar for næring også har ansvar for kultur og idrett, blir det en umulig oppgave å få nok trykk på næringsarbeidet. At Trondheim kommune ikke har en egen kommunaldirektør med ansvar for næring mener NiT er rett og slett for dårlig, noe vi har påpekt i et tiår. At kommunaldirektøren knapt har ansatte i Næringsenheten gjør ikke situasjonen bedre. NiT frykter konsekvensene både på kort og ikke minst lengre sikt av å ikke ha en kraftfull, operativ enhet som jobber proaktivt og utrettelig for å styrke Trondheim som næringskommune.

Vi har registrert at Trondheim kommune ønsker seg en egen kommunaldirektør på samferdsel, for å bli bedre på dette viktige området. Dersom kommunen har ambisjoner om å ta næringsutvikling og næringslivet på alvor, bør vi også få en egen kommunaldirektør for næring, med en kraftig forsterket stab som kan dra kommunens næringsarbeid opp fra bakevja. Byen fortjener sin egen næringsminister.

 

Børge Beisvåg

Næringspolitisk leder, NiT


Henter møter...