Meny
 
 

Gratis kompetanseheving

Fem aktuelle gratis BI-kurs med studiepoeng for nyutdannede, unge, arbeidsledige og permitterte.

Myndighetene har bevilget ytterligere midler for en gruppe som er spesielt utsatt i arbeidsmarkedet. Denne gangen er kursene med studiepoeng, og tilbudene er særlig rettet mot nyutdannede, unge med liten jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og permitterte. For disse vil det i mange tilfeller være helt avgjørende å kunne vise til økt formalisert kompetanse innen områder som er relevante for næringslivet. Tilbudet består av fem kurs høstsemesteret 2021 som gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng på hvert kurs.

Sammen med Handelshøyskolen BI tilbys følgende gratiskurs:

Bærekraft som konkurransefortrinn
Kurset fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og bærekraft.
Klikk her for mer informasjon og påmelding

Digital forretningsforståelse
Digital forretningsforståelse er et av kompetanseområdene som er blant de aller mest etterspurte i dagens arbeidsmarked.
Klikk her for mer informasjon og påmelding

Økonomi og forretningsforståelse
Kurset vil bidra til å gi deg oppdatert kunnskap om de overordnede sammenhengene mellom fagområdene bedriftsøkonomi, strategi, finans, og sirkulær økonomisk logikk.
Klikk her for mer informasjon og påmelding

Customer Experience Management
Kurset ser bl.a. nærmere på kunder/brukeres direkte og indirekte interaksjon med virksomheten fra flere perspektiv.
Klikk her for mer informasjon og påmelding

Prosjektledelse 1
Dette kurset gir deg relevante kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektarbeid og utvikling.
Klikk her for mer informasjon og påmelding


Forsterk dine muligheter i arbeidsmarkedet!
Handelshøyskolen BI er en trippel-akkreditert vitenskapelig høyskole. Kombinasjonen av akademisk tyngde og praktisk orientering vil gi deg verdifull og etterspurt kompetanse i arbeidslivet.
Les mer på BI sine web-sider


Henter møter...