Meny
 
 
  • Partner og regionleder Nord, Rune Kenneth S. Lædre, og direktør Ragnhild Dahle Heen i PwC, har satt sammen en rapport basert på data fra 17 næringsforeninger over hele landet. Partner og regionleder Nord, Rune Kenneth S. Lædre, og direktør Ragnhild Dahle Heen i PwC, har satt sammen en rapport basert på data fra 17 næringsforeninger over hele landet.

Hvordan jobber næringslivet i vår region med bærekraft?

En spørreundersøkelse blant våre medlemsbedrifter viser at stadig flere integrerer bærekraft i virksomhetsstrategier og rapportering.

Rådgivningsselskapet PwC har analysert spørreundersøkelser om bærekraft i næringslivet fra 17 næringsforeninger på landsbasis, inkludert fra Trondheimsregionen.

De helt ferske funnene gir innblikk i hvilke utfordringer og muligheter grønn omstilling kan medføre for bedriftene i regionen.

Krav og omdømme

83 prosent av respondentene i spørreundersøkelsen for Trondheimsregionen oppgir at bærekraft er en integrert del av virksomhetens strategi.

For 75 prosent er hovedmotivasjonen for dette arbeidet vissheten om at virksomheten bidrar til å gjøre samfunnet mer bærekraftig. 48 prosent svarer at det er å imøtekomme nye krav fra kunder og andre interessenter som er viktigst. For 33 prosent av respondentene er bærekraftarbeid motivert av å bli en mer attraktiv arbeidsplass for eksisterende og nye ansatte, mens 27 prosent oppgir at nye krav fra myndigheter er viktigste driver.

- Det forteller oss at bærekraftsarbeidet i stor grad motiveres av krav og omdømme, snarere enn av nye inntektskilder og vekst, sier PwC-direktør Ragnhild Dahle Heen.

Hun forteller videre at selv om over halvparten rapporterer eksplisitt på bærekraft, er det kun 38 prosent av bedriftene som benytter anerkjente rammeverk.

Mangler kapasitet

Manglende kapasitet og ressurser med riktig kompetanse er en utfordring, noe som mest sannsynlig har sammenheng med at 61 prosent har dedikert færre enn ett årsverk til bærekraftsarbeid.

I Trondheimsregionen har hver tredje virksomhet gjennomført klimarisikoanalyser for å kartlegge hvordan et endret klima vil påvirke virksomheten.

- Manglende innsikt i klimarisiko og ikke tallfestede mål kan gjøre virksomheter mindre fokuserte og konkrete i sitt klimaarbeid. Dette kan gjøre dem mindre forberedt på endringer som oppstår i overgangen til lavutslippssamfunnet, og i verste fall svekke virksomheters konkurransekraft, påpeker PwC-partner Rune Kenneth S. Lædre.

Rapporten viser også at konsekvenser av EU-taksonomien er relativt lite vurdert og analysert av trøndersk næringsliv. Mens halvparten av virksomhetene oppgir å ha kjennskap til EU-taksonomien, er kunnskap om hva den innebærer mer hullete. Om lag 30 prosent mener at de har god kontroll på hva EU-taksonomien er, og hvordan den vil påvirke virksomheten.

Hele saken finner du i Midtpunkt nr.6/2022


Henter møter...