Meny
 
 
  • Janicke Udbye Løvaas, Direktør Private Banking Midt-Nord. Foto: Marius Rua Janicke Udbye Løvaas, Direktør Private Banking Midt-Nord. Foto: Marius Rua

I framtiden blir vi over 100 år

35 år som pensjonist?
Hvilke konsekvenser har et lengre liv for økonomien vår? Er man 50 år i dag er det stor sannsynlighet for at man blir mer enn 90 år. Det viser forskning på utvikling i forventet levetid. I tillegg er vi sprekere og kan leve mer aktive liv når vi er eldre. Denne utviklingen, sammen med lave renter, utfordrer investeringshorisonten til mange investorer. Fremskriver man utviklingen i forventet levealder, vil halvparten av barn som fødes i dag bli over 100 år. Det får konsekvenser for hvordan vi innretter arbeids- og pensjonslivet fremover.

Vi er oppdratt med ideen om at et liv har tre faser: Utdanning, arbeid og pensjon. I fremtiden vil høyere levealder gjøre det nødvendig å planlegge både arbeidslivet, privatlivet og det økonomiske livet på nye måter – og dette gjelder ikke minst for den yngre generasjonen, der halvparten kan regne med å runde 100 år.

Penger er alltid viktige for å kunne skape et godt liv. I tre-fase-livet handlet mellomfasen om å tjene penger til den siste fasen – pensjonisttilværelsen – men økt sparing til en forlenget pensjon blir neppe løsningen alene fremover. Dette krever ekstremt høy sparing, og det blir det svært vanskelig å få folk flest til å bli med på. Det vil bli en kombinasjon av sparing og å arbeide lengre. I finanssektoren vil det komme helt nye utfordringer. Det vil ikke lenger være nok å fokusere på å hjelpe kundene med å spare opp penger til pensjonen. Rådgiverne må kunne hjelpe kundene med å tilrettelegge økonomien i de ulike fasene av livet. Hvordan kan man for eksempel disponere midlene sine så man kan ta et års permisjon som 50-åring eller kjøpe seg en videreutdanning?

Et langt liv handler ikke bare om å jobbe lengre og spare nok. Immaterielle aktiva er minst like viktig for livskvaliteten som penger og det materielle. Ferdigheter, omdømme og kunnskap er produktivitetsaktiva som vil være viktige om du skal ha en karriere som løper over 60 års alder. Vitalitet og helse må du ta vare på om du skal ha et godt liv som eldre. Evnen til å forandre seg og takle endringer og trives med dem vil være avgjørende. Sist men ikke minst – å ta vare på vennskap.

 

Tekst av: Janicke Udbye Løvaas, Danske Bank

 


Henter møter...