Meny
 
 

Ikke vent på ferdigutdannede!

For studenter er relevant arbeidserfaring et enormt fortrinn når de er ferdig med studiene og skal finne drømmejobben. Næringslivet i Trøndelag på sin side er alltid på jakt etter de riktige hodene. Løsningen er ofte sommerjobber.

TEKST OG FOTO: Jan-Are Hansen

En sommerjobb kan være en utmerket plattform for framtidig rekruttering av nye medarbeidere. Har studenten den kompetansen vi trenger? Passer han eller hun inn i vår utviklingsfilosofi og vårt arbeidsmiljø? Tør vi satse? Spørsmålene er mange for bedriftene.
For de som er underveis eller på slutten av studieløpet, er sommerjobber en helt unik mulighet til å skaffe seg faglig ballast på toppen av vitnemålet.
I sum er det en vinn-vinn-situasjon. Midtpunkt har møtt ansatte og ledere i fire vidt forskjellige virksomheter i Trøndelag.

TrønderEnergi: Fra sommerjobb til fast stilling

- Egentlig var det litt tilfeldig at jeg havnet i Trønderenergi. Jeg ble tipset av en kompis om at det var ledige sommerjobber her. Jeg kjente til bedriften og hadde hørt mye bra om den, så jeg sendte like godt inn en søknad. Det har jeg ikke angret på, smiler Mats Jønland som har bakgrunn innen bioteknologi og fra Entreprenørskolen på NTNU.

Sommerjobben i Trønderenergi ble til fast stilling i september 2019. Arbeidsoppgavene hans dreier seg i dag rundt forretningsutvikling og drift.

- Jeg er fremdeles en fersking, men sommerjobben gjorde at overgangen fra studier til fast jobb her ble veldig flytende, legger han til.

Å få en fot innenfor

Latteren sitter løst i sjette etasje i hovedkvarteret til TrønderEnergi på Lerkendal. Dialektene til gjengen spenner hele landet. Fagdisiplinene favner vidt. Fellesnevneren er at alle fire har hatt sommerjobb eller deltidsstilling i energikonsernet mens de var under utdanning.

- Jeg begynte samtidig som Mats. I likhet med ham ble jeg kjent med TrønderEnergi underveis i studieløpet, forklarer Hanne Høie Grøttum, som er fersk ingeniør i industriell økonomi med spesialisering i energi og miljø fra NTNU.

Nytt blod i TrønderEnergi. Mats Jønland, Hanne Høie Grøttum, Lina Nordaune og Anniken Auke Borgen. Teknologidirektør Gøril Forbord i front.

- Denne jobben passer meg helt perfekt. Det er dette jeg har lyst til arbeide med. En god sommerjobb gjør at man får muligheten til å vise hva man kan, mener hun.

Lina Nordaune er den eneste rundt bordet med trønderske endelser og diftonger. 24-åringen fra Fosen er nyutdannet maskiningeniør.

- Jeg siktet meg inn på en jobb i Trønderenergi allerede på starten av studiene, smiler hun.

- Faktisk skrev jeg masteroppgaven min i samarbeid med TrønderEnergi. Utvikling av vindkraft og vannkraft er utrolig spennende å jobbe med. Å få en fot innenfor bedriften så tidlig som mulig var viktig for meg, forteller hun.

Det er en oppfatning som Anniken Auke Borgen deler.

- Å jobbe i en virksomhet der man får mulighet til å anvende fagkunnskapen sin er avgjørende. En sommerjobb eller en deltidsstilling underveis i utdanningen, er ofte en perfekt måte å finne ut om du passer inn i bedriften og om bedriften passer deg, mener Borgen, som har bakgrunn fra industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

- For en herlig gjeng.

Teknologidirektør i TrønderEnergi, Gøril Forbord, smiler fra øre til øre når hun forteller om de nyansatte hodene.

- Vi er en kunnskapsbedrift. For å utvikle oss trenger vi hele tiden påfyll av ny kompetanse. TrønderEnergi trenger ny energi, rett og slett. Vi pleier vanligvis å utlyse rundt 20 sommerjobber hvert år. For oss er det viktig å komme tidlig på banen når vi skal rekruttere, sier Forbord, opprinnelig fra Hønefoss, men som har gjort trønder av seg.

- Jobbmarkedet her i Trondheim var så spennende at jeg fant ikke noen grunn til å flytte på meg da jeg var ferdig på Gløshaugen. Også er det jo en fantastisk koselig by å bo i, smiler teknologidirektøren.

40 meter under bakken. Silje Bjordal og Tommy Fredriksen foran sedimenteringsbassengene til Høvringen avløpsrenseanlegg.

 Trondheim kommune: It's a dirty job, but somebody's got to do it

40 meter under bakken på Høvringen utenfor Trolla, finnes en verden som de aller færreste i Trondheim får se.

Stor faglig nytte

De enorme bassengene med avløpsvann strekker seg dype og grumsete inn i berggrunnen. Det er her det havner når du trekker i snora på do. Høvringen avløpsrenseanlegg behandler i dag 2/3 av all kloakken i Trondheim. Merkelig nok er ikke lukten så fryktelig som man kanskje skulle tro.

- Vannet i disse sedimenteringsbassengene er nesten ferdigrenset og skal snart sendes tilbake ut i Trondheimsfjorden. Det er andre deler av anlegget som lukter verre, smiler driftsleder Tommy Fredriksen sammen med Silje Bjordal.

Sistnevnte har hatt Høvringen som arbeidsplass hver sommer siden 2016. Nå er hun på oppløpssiden av studiet i bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

- Jeg jobber her 20 prosent samtidig som jeg skriver masteroppgave i vann- og avløpsteknikk, forklarer ingeniøremnet.

På spørsmål om hvilken faglig nytte hun har hatt av sommer- og deltidsjobbene, er hun klar.

- Arbeidsoppgavene mine går rett inn i det jeg studerer. Dette er kjempegod ballast å ha med seg når jeg skal søke jobb videre – uansett om det blir her på Høvringen eller andre steder i Norge, forklarer hun.

Vann og slam

Det kommunale avløpsrenseanlegget ble bygd i 1978. Dagens helautomatiserte anlegg stod ferdig i 2004.

- Jeg husker det kom delegasjoner fra hele kloden for å inspisere anlegget, forklarer Fredriksen, som har jobbet i Trondheim Bydrift, Vann og Avløp i 25 år.

Fram til 1994 gikk store deler av byens kloakk ubehandlet rett ut i fjorden.

- Til stor glede for bymåsene. Heldigvis har det endret seg, sier driftslederen mens han guider mellom råtnetanker og maskiner som skiller vann og slam.

Tilgangen på kompetanse er viktig for driften ved anlegget.

- Dyktige medarbeidere er det alltid etterspørsel etter, legger han til.

Oppe på bakkenivå har Bjordal benket seg til på et av laboratoriene.

- En av de viktigste oppgavene mine er å sjekke at kvaliteten på avløpsvannet som går ut igjen ligger innenfor de fastsatte grenseverdiene, avslutter hun.

Flokk: En sittende suksess på Røros 


Illustrasjonsfoto: Flokk AS

Dersom du sitter på en kontorstol når du leser dette, er det ikke usannsynlig at bakenden din hviler på et produkt som er utviklet og tilvirket av Flokk AS. Bare i 2019 rullet 225.000 kontorstoler av den kjente merkevaren HÅG ut dørene til bedriften som holder til på Røros

Flokk er i dag markedsledende innen kontorstoler, kantine- og konferansemøbler, og eier blant annet merkevarene HÅG, RH og Giroflex.

- Totalt produserte vi 1,65 millioner sitteløsninger ved fabrikkene våre i Norge og Europa, sier fabrikksjef i Flokk AS på Røros, Ottar Tollan.

Automasjon

Virksomheten har siden 2015 hatt flere studenter i både sommerjobb og som trainees. Det er en ordning Flokk har lyst til å utvikle videre.

- Vi har vært svært heldige med de studentene som har jobbet her hos oss. Til sammen har vi hatt tre studenter i sommerjobb, og fem trainees de siste fem årene. De har kommet med verdifull kompetanse innen fagfelt som teknologiledelse, IT og produktutvikling, legger han til.

Sommerjobber og trainees på Røros. Mats Thun Hjorthol, Sofie Schønfeldt Borchgrevink, fabrikksjef Ottar Tollan og Andreas Garnes Bergh.

Hjørnesteinsbedriften teller i 2020 drøyt 185 ansatte, og har vært en av de største private arbeidsgiverne i Bergstaden siden etableringen i 1957.- Arbeidsoppgavene til studentene har i hovedsak dreid seg rundt effektivisering av produksjonsløsninger.

Industriproduksjon for eksport er en utfordring med tanke på lønnsnivået i Norge. Da er nytenking og innovasjon innen automasjon helt avgjørende, sier Tollan.

 Vil trekke i samme retning

Flokk er i dag den ledende bedriften i Norwegian Mass Customization Cluster (NMCC), som er en næringsklynge bestående av industribedrifter i Rørosregionen. Klyngens fokus ligger i arbeid med masseprodusert skreddersøm.

- Framover er vi svært interessert i studenter som kan jobbe på tvers av bedriftene i klyngen. Finne gode strategier og løsninger på hvordan NMCC bedre kan trekke i samme retning. Jeg tror jeg kan love et svært interessant opphold her på Røros, avslutter Tollan.VitalThings: Satser på søvn

- Den første sommeren i 2018 hadde vi seks studenter fra NTNU som jobbet hos oss. I 2019 var det 15 stykker. Å satse på unge, oppdatere hoder fra universitetsmiljøene i Trondheim var en klar strategi fra første dag. Innsatsen de har gjort har vært avgjørende for utviklingen av Somnofy.

 

Årvåkne. Treningsfysiolog Lukas Krondorf sammen med Bård Benum, CEO og medeier i det voksende tech-selskapet VitalThings.

Trønderske bedrifter bør bli flinkere

Han mener at trønderske bedrifter bør bli flinkere til knytte til seg ung kompetanse allerede mens de er underveis i studieløpet, slik at de ikke forsvinner fra byen etter endt utdanning.Bård Benum, tidligere toppsjef i Powel, nå CEO og medgründer i det voksende tech-selskapet VitalThings, smiler over bordet inne på møterommet på Rotvoll der virksomheten har etablert seg.

- Vi må komme tidligere på banen, bli mer offensive, understreker han.

VItalThings har de fem siste årene jobbet med å utvikle en helt ny søvnsensor. Målet er å kartlegge søvnmønsteret og søvnhygienen til brukerne. Somnofy, som innretningen heter, overvåker og analyserer alt fra søvnrytme og søvnstadier til temperatur, luftkvalitet, lys og støynivå i rommet du sover i.

Somnofy anvendes i dag i helsesektoren og innen søvnforskning, men har enda bredere anvendelsesområder, mener Benum.

- Somnofy kan innhente store mengder data. Vi har samarbeid med aktører som Olympiatoppen og Aleris for å utforske bruksområdene ytterligere, forteller han.

Tenker annerledes

Benum mener studentene som har sommerjobb i VitalThings bringer med seg helt unike perspektiver inn i utviklingen av Somnofy.

- De tenker annerledes enn de som har vært yrkesaktive i endel år. Det er spesielt interessant hva angår innovasjon og nytenking. De har en grunnleggende nysgjerrighet som er svært verdifull for en bedrift som oss. Og minst like viktig – det er ofte her vi finner nye medarbeidere når vi skal vokse videre, legger han til.

Vær på hugget

Lukas Krondorf var en av de heldige som fikk fast jobb i VitalThings fra det forrige kullet med summer interns.

- Innovativ medisinsk teknologi er fengende å jobbe med. Spesielt for meg som har bakgrunn innen treningsfysiologi, smiler han.

Krondorf vektlegger også bredden i fagdisiplinene som bedriften henter inn hver sommer.

- Jeg jobbet i team sammen med folk som studerte alt fra fysikk og kybernetikk til bioteknologi og matematikk. Interessant og utfordrende, understreker han.

Han føler at sommerjobben har gitt ham en "flying start" i den nye stillingen.

- Jeg visste at jeg passet inn i VitalThings før jeg signerte arbeidskontrakten, sier Krondorf, som oppfordrer andre studenter til å være på hugget før sommeren.

- Søk på mange sommerjobber. Oppsøk bedriftene. Du ender kanskje ikke opp med fast jobb, men relevant arbeidserfaring er aldri feil å ha på CV-en, avslutter han.


Henter møter...