Meny
 
 
  • Av Terje Strickert Samdal, Danske Bank Av Terje Strickert Samdal, Danske Bank

Innovasjon er mer enn apper

Det pågår for tiden en debatt om innovasjon i norsk næringsliv. Det er på tide. Aftenposten hadde for en tid siden en kommentar om innovasjonstakten i norsk næringsliv, som ifølge kommentaren ligger langt bak våre naboland.

Temaet er viktig, og jeg er enig med Aftenposten i at vi skal lære av andre land. Men hva er innovasjon? Debatten her hjemme har ofte to fellestrekk: De er oppstartbedrifter, og de driver med IT. Det blir snevert. For det første skjer innovasjon også i andre bransjer enn IT.

Norsk offshoreteknologi er et åpenbart eksempel. Her er det gjort utallige innovasjoner, men la meg nevne én: Dynamisk posisjonering gjør at skip og plattformer kan stå bom stille i bølger, vind og strøm. I bunnen ligger ekstremt avanserte algoritmer, som i utgangspunktet ble utviklet av NTNU-miljøet. Norge dominerer i dag verdens­markedet for dynamisk posisjonering.
Og tenk på oppdrett, en næring hvor Norge er en verdensmakt. For det første var selve ideen om å drive oppdrett i merder til havs svært innovativ. Nylig kunne vi lese om Salmars havmerder i Adresseavisen som et glimrende eksempel på innovasjon i oppdrettsbransjen. Det er dessuten et flott eksempel på overføring av kunnskap mellom oppdrett og offshore.

I tillegg har næringen kontinuerlig vært ny­­skap­ende i møte med teknologiske og markeds­­messige endringer. Kvaliteten på fôret er mye høyere, fôringen er automatisert og nøyaktig, og bruken av antibiotika har man klart å redusere til et nesten ubetydelig nivå. Også innen markedsføring og logistikk er det tatt syvmilssteg. Næringen har fortsatt utfordringer, for eksempel lakselus, men nettopp næringens innovasjonskraft tilsier at også dette vil bli løst.
Så finnes det andre næringer hvor Norge ikke i samme grad er ledende, men hvor enkeltbedrifter har vist seg svært innovative. Tenk på Algeta, som gjennom 17 år med forskning og utvikling fikk frem en kreftmedisin verdt milliarder. Dessuten tenkes det nytt også i gamle bedrifter. Da Apple lanserte iPhone hadde selskapet eksis­tert i over 30 år.

En lang rekke viktige innovasjoner er også kommet ut av selskaper som Hydro, Telenor og Statoil.
Og skal vi først lære om innovasjon av svenskene, er det kanskje like mye å plukke med seg fra globale lokomotiver som Ericsson, IKEA og H&M som fra små oppstartbedrifter.
Det er bra at vi ser selvkritisk på vår innovasjonsevne. Samtidig bør vi ikke definere innovasjon på en måte som gjør oss blinde for det vi faktisk får til.


Henter møter...