Meny
 
 
  • Mona Holden og Jon Oppedal Vale i Advokatfirmaet LAG vil ha jusutdanning i Trondheim. (foto: Jan Are Hansen). Mona Holden og Jon Oppedal Vale i Advokatfirmaet LAG vil ha jusutdanning i Trondheim. (foto: Jan Are Hansen).

Jus mot hjerneflukt

- Studiebyen Trondheim hadde blitt bedre og langt mer attraktiv dersom jus hadde vært en del av utdanningstilbudet.

Utsagnet kommer fra Mona Holden og Jon Oppedal Vale i Advokatfirmaet LAG.

Sterkt advokatmiljø

Begrepet hjerneflukt brukes ofte i forbindelse med teknologer, men det favner selvsagt bredere.

Utenfor kontorvinduene til Advokatfirmaet LAG på hjørnet av Nordre og Dronningens gate, veksler det mellom solglimt og snøbyger.

- Vi ønsker oss omvendt hjerneflukt – fra Oslo til Trondheim – for å sette det på spissen, smiler advokatene Mona Holden og Jon Oppedal Vale.

De mener byens forretningsadvokatmiljø er helt på høyde med de beste i landet, og tilbyr konkurransedyktige karrieremuligheter.

- Utfordringen ligger i å synliggjøre dette for de som er i starten av karrieren, understreker de.

En mer attraktiv studieby

Forretningsadvokatene i LAG, 11 i tallet, er spesialisert innen bygg- og entreprise, arbeidsrett, selskapsrett og tvisteløsning.

- Hvor rekrutterer dere fra?

- Fra hele landet, men vi har nok rekruttert en overvekt av folk med bakgrunn fra Trondheimsregionen. Både nyutdannede og jurister med lengre fartstid, sier Holden.

- Trondheim har ingen jusutdanning. Påvirker det dere?

- Til en viss grad. Studiebyen Trondheim ville nok blitt både bedre og mer attraktiv dersom juss hadde vært en del av utdanningstilbudet. Det ville gjort det lettere for oss og andre advokatfirma å komme tett på de gode hodene tidlig i studieløpet, mener hun.

Det er også viktig at trøndersk næringsliv anvender lokal spisskompetanse framfor å kjøpe justjenester i Oslo.

- Det trønderske næringsliv blir stadig flinkere til dette. Vi er absolutt på riktig vei, sier Holden.

 

Tekst og foto: Jan Are Hansen


Henter møter...