Meny
 
 
  • Befester statusen som attraktiv studieby. Ann Marit Longva er nyansatt pådriver i nettverkssamarbeidet Study Trondheim. «Sammen skaper vi Nordens beste studentby», er mottoet for samarbeidet. Tekst og foto:  Jan-Are Hansen Befester statusen som attraktiv studieby. Ann Marit Longva er nyansatt pådriver i nettverkssamarbeidet Study Trondheim. «Sammen skaper vi Nordens beste studentby», er mottoet for samarbeidet. Tekst og foto: Jan-Are Hansen

Kan Trondheim bli Nordens beste studieby?

Absolutt, mener Ann Marit Longva, som skal sørge for at hele byen trekker i samme retning for å nå det spenstige målet.

 

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby i nasjonale undersøkelser av studentenes trivsel og helse. Det skal prosjektet StudiebyEN som ble innført i 2003, ha sin del av æren for. Nå legges imidlertid lista enda høyere. StudiebyEN ble avviklet i 2015 og erstattes av satsingen Study Trondheim, som skal ta opp kampen med kjente og anerkjente studiebyer i våre naboland.
- Vi ser på det som en sunn konkurranse, sier Longva til Midtpunkt. Hun fortsetter:
- Målet vårt er at utdanningsinstitusjoner, studenter, kommune, fylkeskommune, næringsliv og studentsamskipnad samarbeider tett om en rekke tiltak som til sammen kan bidra til å gjøre Trondheim til den beste studiebyen i Norden.

Nettverkssamarbeid
"Pådriver for Study Trondheim" var tittelen på stillingsannonsen som kommunen utlyste i fjor høst. Blant 88 søkere var det Longva som trakk det lengste strået. 32-åringen fra Lade har en mastergrad i rådgivning og kommer fra en stilling i Sit, studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.
- Pådriver. En yrkestittel utenom det vanlige?
Longva smiler.
- Det kan du godt si. Det er Trondheim kommune som har pådriveransvaret for helheten i satsingen. Det er oss, NTNU og Sit som naturlig nok er de største, men det er til sammen hele 18 aktører med på laget. Da snakker vi alt fra Næringsforeningen til SINTEF, for å nevne noen.
- Et stort nettverkssamarbeid?
- Akkurat. Ambisjonsnivået er hevet betraktelig. Sammen skal vi stå sterke, fastslår Longva.

Vektlegger næringslivet
Samarbeidet er knyttet til områder som studentfrivillighet, bosetting, helse,
internasjonale studenter, campusutvikling, idrett og kobling mellom student og arbeidsliv.
- Byen har faglig sterke institusjoner, men det å være student i Trondheim handler om mer enn tiden du tilbringer på lesesalen og forelesning. Det er viktig å tenke totalitet her – sikre at studentene som bor i byen har de nødvendige forutsetninger for å prestere godt i sine studier, sier Longva.
For Midtpunkts lesere er det verdt å merke seg at Study Trondheim ønsker en sterkere tilknytning til næringslivet.
- Mange studenter skriver for eksempel master- og doktorgradsoppgaver i samarbeid med bedrifter i byen. Det er noe vi ønsker å legge enda mer vekt på. I tillegg ønsker vi at flere av studentene vil slå rot i byen etter endte studier og bidra med sin kompetanse inn i bedrifter i regionen, understreker Longva. Hun snakker samtidig varmt om å styrke forutsetningene for studentenes frivillighetsarbeid, men mener at det fremdeles er en jobb å gjøre. Kanskje hovedsakelig når det gjelder areal for studentenes foreninger og aktiviteter som er en så viktig del av både bybildet og studentenes trivsel og sosiale liv.

Skårer bra på trivsel
Per i dag er ikke Trondheim så aller verst stilt hva angår studentboliger, både i regi av Sit og det private markedet. For Longva er det likevel viktig å holde fokus på studentenes boligsituasjon oppe.
- Studenter er en sammensatt gruppe. Mange er single, andre er par og noen har barn. Det krever at vi tenker deretter, sier Longva til Midtpunkt.
- Pris er vel heller ikke uten betydning for en ofte beskjeden studentøkonomi?
- Det er absolutt en del av bildet, er hun enig i.
Det er særlig kollektivtilbudet og boligtilbudet som skårer bra. Det viser "Studentenes helse og trivselsundersøkelse 2014" som ble gjennomført av Sit og ni andre norske studentsamskipnader.
- Satsingen på kollektivtrafikk og nye studentboliger i Trondheim har vi lyktes veldig godt med, mener hun.

Ensomme
I den samme undersøkelsen kommer det fram at 17 prosent av Trondheimsstudentene sliter med psykiske lidelser i en eller annen form. Tallet er langt høyere enn for befolkningen for øvrig, og det er nå flere Trondheimsstudenter som melder om psykiske plager enn det var ved forrige undersøkelse i 2010. En av fem oppgir også at de opplever problemer med ensomhet i studiehverdagen.
- Det er en utfordring vi må ta på alvor. Bredden i utdanningstilbudet gjør at det er ekstra mange tilreisende studenter i Trondheim, også fra utlandet. Det å legge til rette for gode sosiale arenaer innen campusutvikling, boligtilbud og frivillighet er derfor noe som nettverkssamarbeidet Study Trondheim vil jobbe med, i tillegg til studenthelse og velferd, avslutter Longva.

 

Fakta / Study Trondheim
Partene i samarbeidet er NTNU, DMMH, Handelshøyskolen BI, Sit, studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Studenttinget NTNU, Studentrådet DMMH, Handelshøyskolen BI Studentersamfunn Trondheim, Trondheim Juridiske studenters forening, Studentunionen Høyskolen Kristiania, Velferdstinget i Trondheim, Studentersamfundet i Trondhjem, SINTEF, NHO Trøndelag og LO.

Study Trondheim er pådriver for bedre samarbeid mellom aktørene og for strukturelle, varige endringer som utvikler Trondheim som studieby. Samarbeidet er også en tilrettelegger for kunnskaps- og idéutvikling. Gjennom samarbeidet ønsker aktørene å arbeide for et tryggere og rimeligere botilbud, en mer levende og attraktiv bycampus, et bredt og godt velferdstilbud, bedre betingelser for studentfrivillighet og en tettere kobling mellom studentene og regionens arbeids- og næringsliv.

 


Henter møter...