Meny
 
 
  • Kommersialiserer forskningsideer. Eivind Andersen er Head of Project i NTNU Technology Transfer. Kommersialiserer forskningsideer. Eivind Andersen er Head of Project i NTNU Technology Transfer.

Kommersialiserer trøndersk medtech

NTNU Technology Transfer AS spiller en sentral rolle i å hjelpe innovasjon med helsefaglig utspring fra laboratoriene og ut til markedet.

NTNU Technology Transfer AS ble etablert i 2003, med formål å sikre, forvalte, foredle, markedsføre og selge bruks- og eiendomsrett til kunnskap, ideer, oppfinnelser og andre immaterielle verdier som skapes ved eierinstitusjonene NTNU med 85 prosent eierandel, og Helse Midt-Norge RHF som eier 15 prosent av aksjene.

Selskapet er NTNU og Helse Midt-Norges strategiske verktøy for å øke samfunnsnytten fra forskningen, samtidig som eventuelle vellykkede kommersialiseringer i sin tur pløyer midler tilbake til forskning og utvikling. Midtpunkt har spurt selskapets Head of Projects, Eivind Andersen, om status for selskapet generelt, og med et spesielt blikk på mulighetene i medtech.

Mye å fare med

- Kan du fortelle kort hva dere i NTNU Technology Transfer mener er potensialet for kommersialisering innen det medisinsk-teknologiske området i Trondheim?

- Potensialet er åpenbart stort. Helt konkret ser vi at miljøet ved NTNU og helseforetakene i Helse-Midt Norge, med St. Olavs Hospital i spissen, har veldig mye å fare med innen surgical instruments, medical devices, diagnostikk, pharma samt eHelse løsninger, sier Andersen.

- Hvordan vil du beskrive veien fra idé til kommersialiserbart produkt der NTNU Technology Transfer er involvert? 

- Veien fra idé til kommersialisering kan være lang, og særlig innenfor innenfor medtech og life science. Vår arbeidsprosess er i grove trekk slik at vi først vurderer idé, marked, gjennomførbarhet, behov i sluttmarked og behov hos industrien, patentmuligheter, vurdering av team. Videre søker vi dialog med relevant industri. Dernest står etablering av nødvendig finansiering for tur, gjerne mellom 3-15 millioner kroner. Aktiviteter mot Proof-of-technology, forretningsmodellering, IPR-utvikling og markedsføring mot industri og investorer er viktige steg på veien. Vi skal forhandle lisensavtaler med industri, og etableringer av spin-off med tilhørende etablering av team og første investorer er en del av dette løpet.

Kapital en utfordring for scale-ups

- Hvordan fordeles eierandeler og inntekter/kostnader i en typisk start-up fra medisinsk-teknisk miljø ved NTNU?

- NTNU Technology Transfer sin eierandel kan variere mellom 10 og 40 prosent, avhengig av mange forhold som eksempelvis rolle videre, placeholder aksjer for fremtidige nøkkelpersoner og en del andre faktorer. Kommersialiseringsinntekter fra lisenser deles med oppfinnere og fagmiljø. 

- Hva er de største utfordringene, etter ditt syn, for at man skal gå fra start-up til scale-up i oppstartsbedrifter med utspring fra Trøndelag?

- Dersom vi snakker om medtech-bransjen, vil etablering av nødvendig team i en scale-up være noe utfordrende med base i Trondheim, ettersom vi ikke har den type industri her. Antall aktører med kompetent investeringskapital er noe lavt i Norge generelt, det gjelder jo også scale-up-fasen. Det vi imidlertid ser som en stor styrke, er at våre medtech-prosjekter har muligheter for solid forankring i det kliniske miljø. Dette vet vi er en stor utfordring andre steder.

Stort idétilfang

- Hvordan er status for NTNU Technology Transfer per i dag når det gjelder tilfang av gode ideer fra forskningsmiljøene?

- Hittil i 2018 har vi mottatt over 130 ideer. Vi har løpende 60 aktive kommersialiseringsprosjekter. Vi har inngått flere lisensavtaler med eksisterende industri, og vi har etablert flere spennende spin-out-selskaper.

- Mål for 2019?

- Vi forventer en økning av innkomne ideer neste år ettersom NTNU har 15 har fått innovasjonsledere spredt rundt i fagmiljøene. I tillegg har helseforetakene i Helse Midt-Norge tilsvarende innovasjonstillinger. Ideene som vurderes til å bli realiserbare kommersialiseringer, skal finansieres og videreutvikles slik at vi er i stand til inngå nye lisensavtaler samt etablere nye investorklare spin-outs, avslutter Eivind Andersen fra NTNU Technology Transfer.

 

Fakta:

NTNU Technology Transfer

  • Eies av NTNU (85 %) og Helse Midt-Norge Rhf (15 %)
  • Omsetning 2017: 63,8 MNOK
  • Resultat 2017: 2,4 MNOK
  • 29 ansatte

Av Kenneth Stoltz

 

 


Henter møter...