Meny
 
 
  • Opptur i sikte? Kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) tror på et solid oppsving for teknologibransjen i Trondheimsregionen frem mot 2025. Opptur i sikte? Kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) tror på et solid oppsving for teknologibransjen i Trondheimsregionen frem mot 2025.

Kommunen utestenger innovasjonskraft

 

Det mener kommunalråd Ingrid Skjøtskift fra Høyre. Hun synes ikke de rødgrønne som styrer Trondheim er i nærheten av å gjøre en god nok jobb på å støtte gründerskap og utprøving av ny teknologi.

- Under fremleggelsen av Impello-analysen sist i januar var din partifelle Torhild Aabergsbotten og du selv de eneste to politikerne i salen. Litt tynt, kommenterte flere næringslivsledere som var til stede. Dine tanker om det? 

- Det synes jeg er synd. De som fordeler skatteinntekter til mange gode formål bør også være opptatt av dem som skaper grunnlaget for velferden vår. Dette er en arena hvor vi har mye lærdom å hente, og hvor vi kan få klare tilbakemeldinger om hva som forventes av oss. 

 

Trøndelag klarer seg brukbart

- Hvilke hovedinntrykk sitter du med etter å ha fått status på teknologibedriftenes tilstand gjennom Impello-analysen?

 

- Det er gledelig å se at vår region har flere bein å stå på som gjør at vi klarer oss brukbart til tross for oljenedturen. Det er også positivt at det kommer til et stort antall små bedrifter. Utfordringen er å få flere til å utvikles og vokse seg større her hjemme i Trøndelag.

- Hva må til for at man skal nå målet om 1.000 selskaper og 20.000 ansatte i regionens teknologiselskaper innen 2025?


 

- Vi har en stor fordel av sterke kompetansemiljøer som NTNU og SINTEF, men potensialet er åpenbart større. Større evne til kommersialisering og bedre tilgang på kapital er helt avgjørende for å utvikle dette potensialet.

Må åpne opp for gründerskap

- Torsdag 1. februar ble handlingsplanen for Trondheim kommunes Gründerstrategi vedtatt, sammen med Strategisk næringsplan. Sammenlignet med fjoråret er støtten fra kommunen redusert, og tiltakene ser litt uklare ut. Hva tenker du om tiltakene som kommunen forplikter seg til? Hvordan skal disse handlingsplanene bidra til at målet om 1.000 teknologibedrifter med 20.000 ansatte nås i 2025?


 

- Den viktigste rollen ligger i å vise en positiv holdning til etablering av bedrifter. Kommunen er en betydelig innkjøper av varer og tjenester. Samtidig har kommunen et kontinuerlig behov for innovasjon. Begge deler gjør at kommunen bør være arena for utviklingsprosjekter og for utprøving av ny teknologi. Også når det gjelder tjenesteproduksjon bør kommunen åpne opp for gründere. Det er utrolig at de rødgrønne, som har hatt makten i mer enn 14 år, gjør det til en fanesak å stenge viktige områder som velferd, skole og barnehage for gründerskap. Det betyr at vi også utestenger innovasjonskraft. I tillegg må kommunen ta en aktiv rolle for å tilrettelegge for samarbeid mellom kunnskapsmiljøene, næringslivet og offentlig sektor.

 

- Dårlig forbilde

- Siste setning i den vedtatte handlingsplanen lyder slik: «En særskilt utfordring er å bidra til det grønne skiftet gjennom lønnsom næringsutvikling. Dette har ikke Trondheim kommune god nok kompetanse på eller kapasitet til per i dag.» En litt defensiv formulering i teknologihovedstaden?
 


 

- Ja, det er for defensivt. Trondheim kommune er dessuten et dårlig forbilde når man selv ikke klarer å innfri egne mål om kutt i klimagassutslipp fra egen virksomhet. 

- Selskaper innenfor energi- og miljøteknologi har nær halvert samlet omsetning de siste ti årene, ifølge Impello-analysen, og utgjør kun 310 millioner av den totale omsetningen for teknologibransjen på 21,3 milliarder kroner. Har teknologihovedstaden fått med seg det grønne skiftet? 

- Vi har jo en rekke tunge aktører i regionen på dette området, og kunnskapsmiljøene i Trondheim spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Etableringen av en fornybar-klynge er et steg for å synliggjøre denne kraften. 

Attraktiv by

- Hva kan Trondheim kommune gjøre, etter ditt syn, for å bidra til at flere større selskaper flagges inn og etablerer seg her med avdelinger? Hva er eventuelle hindringer her? Er vi offensive nok?
 

 

- Det viktigste er at vi er en ja-kommune, hvor vi ønsker bedrifter velkommen til å etablere seg for å utvikle arbeidsplasser og skape verdier i byen. Det krever et mer offensivt arbeid for å tilrettelegge gode næringsarealer i hele Trondheimsregionen. Vi må også sørge for å utvikle en attraktiv by, med varierte botilbud og gode tjenester. 

- Til slutt: om du skal tippe status for teknologibransjen i Trondheimsregionen i 2025 – hvor mange selskaper og ansatte tror du vi har om sju år? 

- Jeg satser på at det er mulig å nå målet som er satt, 1.000 bedrifter og 20.000 ansatte, avslutter Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift.

 

Tekst og foto: Kenneth Stoltz


Henter møter...