Meny
 
 

Kongsberg Seatex er vinner av prisen Årets Bedrift 2015

Fortjent heder til teknologibedrift i vekst.

Årets Bedrift er en tradisjonsrik pris som i over 20 år har blitt delt ut årlig av Nordea i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Nordea gir kr 50.000,- til vinneren, med klausul om at beløpet skal gis videre til et godt formål. Juryen består av ordfører i Trondheim kommune, fylkesordfører i Sør-Trøndelag fylkeskommune, styreleder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen og områdebanksjef i Nordea.

Formålet med prisen er å gi anerkjennelse til bedrifter og andre virksomheter som gjennom sin aktivitet bidrar til å utvikle eller styrke næringslivet i Trondheimsregionen.

Kriteriene for prisen er blant annet knyttet til at bedriften:
•    kan vise til resultater og soliditet gjennom mange år og har evne til å skape arbeidsplasser
•    er en viktig brikke i utviklingen av regionen/byen

Prisen deles ut av ordfører Rita Ottervik og banksjef Ole Harry Uran i Nordea. Adm. direktør Gard Ueland tar imot prisen på vegne av Kongsberg Seatex AS.

Juryens begrunnelse

Vinneren av Årets Bedrift 2015 er et meget godt eksempel på en virksomhet som har lykkes med kommersialisering av teknologi i Trondheimsregionen. Kommersialisering av teknologi er som kjent NiTs og regionens satsningsområde i tiden fremover.

Kongsberg Seatex utvikler, produserer og selger maritim elektronikk til verdensmarkedet med base i Trondheim. De leverer høyteknologiske produkter som blant annet gyrobaserte bevegelsessensorer, GPS- og mikrobølgebaserte posisjonssensorer, avanserte kommunikasjonssystemer, styring for seismikk og AIS-nyttelaster for satellitter. De deltar også i utviklingen av det europeiske satellitt navigasjonssystemet Galileo.

Selskapets instrumenterings- og posisjoneringsløsninger går til olje- og gassmarkedet offshore og til andre profesjonelle maritime markeder. Hovedfokus er rettet mot produkter for nøyaktig posisjonering og bevegelsesmåling.

Kongsberg Seatex ble etablert i 1984 og har vært en del av Kongsberg Maritime siden 2000. De er lokalisert på Pirsenteret i Trondheim, og har ca. 120 faste ansatte. Selskapet benytter seg dessuten i betydelig grad av leverandører i regionen for elektronikkproduksjon, design og andre tjenester.

Prisvinneren har levert sterke økonomiske resultater over flere år. I 2014 hadde de en omsetning på kr 696 mill. og et resultat på kr 177 mill. som var omtrent på nivå med året før. Dette representerer en resultatforbedring på ca. 35% sammenlignet med 2012. Selskapet er meget internasjonalt orientert og har en eksportandel på 70-80%.

Kongsberg Seatex er en meget verdig vinner av prisen Årets Bedrift 2015!

Prisen er et kunstverk, en plakett og en sjekk på 50.000 kroner som Kongsberg Seatex donerer til Barneklinikken ved St. Olavs Hospital.


Henter møter...