Meny
 
 
  • Torsdag 1. september innvies NorHEAD på NTNU campus Øya. Forskningsleder Erling Tronvik og daglig leder Jaya Thomlison fronter et miljø som de neste åtte årene skal søke svar på uløste spørsmål knyttet til diagnostikk og behandling av hodepinesykdommer. Torsdag 1. september innvies NorHEAD på NTNU campus Øya. Forskningsleder Erling Tronvik og daglig leder Jaya Thomlison fronter et miljø som de neste åtte årene skal søke svar på uløste spørsmål knyttet til diagnostikk og behandling av hodepinesykdommer.

Kvart milliard til hodepineforskning

NTNU blir vertskap for verdensledende forskningssenter som kan skape ringvirkninger for næringslivet.

I et hjørne av Torget i Arendal: en ydmyk stand som i liten grad stikker seg ut fra de andre 204 teltene som står på geledd i sørlandsbyens hovedgater under Arendalsuka.

Sola varmer godt når Midtpunkt tas like varmt imot av Erling Tronvik, nevrologiprofessor på NTNU som har jobbet med hodepinesykdommer i over 20 år, og Jaya Thomlison – kjent profil fra Trondheims innovasjons- og næringsliv gjennom en årrekke. Nå står Tronvik her som forskningsleder for hodepineforskningssentret NorHEAD som åpner offisielt 1. september. Thomlison blir daglig administrativ leder for senteret som er sikret en eventyrlig finansiering helt fram til 2030.

200 årsverk

- Fortell om NorHEAD.

- NorHEAD er et nytt forskningssenter finansiert av Forskningsrådet og flere partnere, blant annet de største universitetssykehusene i Norge. Vi skal jobbe for å finne nye behandlingsmetoder for pasienter, nye verktøy for både pasienter og leger. Vi skal samarbeide med industrien ved å gi tilgang til kunnskapen vi har om denne pasientgruppen/sykdomsgruppen, men også bidra med å utvikle nye løsninger for fremtiden, forklarer Tronvik.

Torsdag 1. september skjer den offisielle åpningen av senteret.

- Da kommer en rekke stakeholders, og vi tar imot internasjonale gjester som skal jobbe ved senteret. Videre skal vi markere starten på et 8-årig løp hvor vi skal gjøre mange spennende ting, forteller Thomlison til Midtpunkt.

NorHEADs base er hos NTNU på campus Øya. Samarbeidet med partnersykehus rundt om i Norge gjør at det kan gjennomføres kliniske studier parallelt i hele landet, der pasienter gis tilgang til å være med i studier. Budsjettet er mer enn 250 millioner fordelt over åtte år, noe som tilsvarer rundt 200 årsverk.

- Hovedaktiviteten vil foregå i Trondheim, så det vil bli en del nye ansettelser her, men også i andre norske storbyer. Vi kommer til å ha utstrakt kontakt med utenlandske forskningsinstitusjoner for å få best mulig kvalitet på data, økt samarbeid og kunnskapsdeling, opplyser hun.

Spin-off

- Dere søker også næringslivssamarbeid og næringspartnere. Hva innebærer det?

- Tidligere forskningsprosjekter ved instituttet – som også var ledet av Erling – har blitt kommersialisert, så de har gått gjennom NTNU-TTO-løpet som skal gi den siste fasen med testing før det skal ut til markedet, sier Thomlison.

- Det stemmer. Vi har etablert to spin-off-selskaper som går med stormskritt fremover, og vi har gode planer for annen teknologi som er under patentering og skal utvikles videre. Og så er det slik at vi ønsker å være en hub for industrien slik at de kan få en inngangsport til dette kunnskapsfeltet – slik at de kan bruke av vår kunnskap og erfaring til å utvikle nye løsninger, sier Tronvik.

- NorHEAD skal være en arena for kunnskapsdeling, så det vil bli åpenhet og inkludering av lokale aktører. Diverse «happenings» skal være åpent for både private, næringsliv og fagpersoner, lover Thomlison.

- Rent konkret skal vi også samle mye informasjon om disse hodepinesykdommene fra mange ulike kilder. Dette vil være veldig verdifullt og kan gi et stort potensial i næringssammenheng senere, supplerer Tronvik.

Høy vitenskapelig anseelse

NorHEAD fikk topp faglig score og var miljøet som mottok mest finansiering fra Forskningsrådet i år.

- Vi er svært glade for tilliten og disse store forskingsmidlene til å etablere senteret. I tillegg fikk vi kanskje den største bevilgningen på et annet forskningsprosjekt, hvor vi skal jobbe med bruk av kunstig intelligens på hodepinedata. Det er også noe vi ser potensialet i med tanke på å bruke disse maskinlæringsteknikkene i en kommersiell sammenheng, sier Tronvik.

- Er norsk hodepineforskning høyt ansett internasjonalt?

- Vi har satt fotavtrykk i det internasjonale miljøet. Et eksempel er en repurposing av et medikament, som nå brukes over hele verden, som det ble funnet effekten av i Trondheim. Vi har nå forskningsstudier i seks land, og over 1.000 pasienter som deltar i utprøving av ny teknologi som vi samarbeider med spin-off-selskapene om, forteller hodepineforskeren.

- Kan du si litt mer om disse spin-off-selskapene?

- Det ene selskapet, Nordic Brain Tech, utvikler et instrument som måler aktiviteten i nervesystemet, som kan være forebyggende på migreneanfall. NTNU og spin-off selskapet har fått midler fra EU til utvikling av verktøyet samt en klinisk studie for uttesting av dette. Den andre spin-offen er Palion Medical, som nå har blitt inkorporert i et annet selskap, Man & Science. De har fått god drahjelp av den belgiske entreprenøren Robert Taub, som har tatt flere selskap til NASDAQ tidligere. Dette er en boost for Palion Medical, og kan gi gode muligheter i fremtiden.

- Hvilket potensial snakker man da?

- Taub har startet store firmaer tidligere som er blitt solgt for milliardbeløp. Hans inntreden gir oss ikke bare investormidler, men kanskje like viktig en unik kompetanse til å utvikle medisinsk teknologi, og ta det ut på det internasjonale markedet, forklarer Tronvik.

- Unikt samarbeid

- Opplever Trondheim et taktskifte innen medtech nå?

- Trondheim har alltid hatt et sterkt helseteknologimiljø. Dette er basert på mye god helseforskning, og det unike samarbeidet med St. Olavs hospital. De siste fem årene har vi også sett flere selskaper herfra som har gjort suksess, og blitt solgt videre til større aktører, forteller Jaya Thomlison.

- Hvorfor har dere valgt å delta her på Arendalsuka?

- Det er en veldig fin politisk arena for å snakke med beslutningstagere og viktige aktører på samme plass, mener Thomlison.

- Arendalsuka gir dessuten oss «trauste forskere» en liten dytt bak for å komme oss ut og snakke med folk, knytte kontakter. Mange pasienter kommer til standen vår og forteller om nytten av det vi driver med. Vi får også impulser og ideer fra de andre standene, avslutter NTNU-professor og forskningsleder Erling Tronvik.

 

TEKST OG FOTO: Kenneth Stoltz

 

NorHEAD

Norsk senter for hodepineforskning – NorHEAD vil samle de ledende fagmiljøene på hodepinesykdommer i Norge, på tvers av fagområder. Partnere fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner, sykehus, brukerorganisasjoner og næringsliv deltar i senteret. NorHEAD vil ha omfattende samarbeid med fremtredende internasjonale forskningsmiljøer. Vertskap for senteret er Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.

 

Partnere:

NTNU 

Universitetet i Bergen 

St. Olavs hospital 

Oslo universitetssykehus

Akershus universitetssykehus

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Haukeland universitetssykehus

Sykehuset Namsos 

Hodepine Norge

Nansen Neuroscience Network

 


Henter møter...