Meny
 
 

Kvartalsrapport fra SpareBank 1 SMN

Kvartalsrapporten er utarbeidet av sjeføkonom Petter Eilif de Lange i SpareBank 1 SMN. I denne rapporten vurderer vi det globale konjunkturforløpet så langt i år. Vi ser også på hvorfor Tyskland tilsynelatende ikke evner å inflatere, noe som er en strukturell utfordring for EMU. Videre vurderer vi gjeldssituasjonen i norske kommuner og presenterer også en analyse av Peru, som er en av Sør Amerikas hurtigst voksende økonomier - noe blant annet dansk næringsliv for lengst har oppdaget.


Noen hovedkonklusjoner ellers fra rapporten:
• Verden er fortsatt innelåst i et vekstfattig, deflatorisk scenario, og selv om inflasjonen tikket opp i USA i april var det lite i inflasjonsrapporten som tyder på at inflasjonen generelt tar seg opp i amerikansk økonomi


•  Store underskudd på Tysklands betalingsbalanse, landets stramme penge- og kredittdata og også lønnsdataene peker i retning av avtagende inflasjon, eller i verste fall deflasjon, og følgelig svakere realvalutakurs i tysk økonomi


• Norge har flere strukturelle utfordringer, og noe som bekymrer er et kraftig fall i investeringsanslagene i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel og den voksende kommunale gjelden

Fullstendig rapport kan leses her.


Henter møter...