Meny
 
 
  • Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock
  • Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kysten fortsetter å gi

Næringslivet langs norskekysten skaper enorme verdier for Norge, fastslår ny rapport.

På oppdrag fra blant annet Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Næringsalliansen i Trøndelag og en rekke andre næringsforeninger og næringsaktører, har NTNU-baserte Junior Consulting tatt på seg oppdraget med å undersøke kystnæringenes betydning for verdiskaping, sysselsetting, bosetting og velferd.

 

Nå er rapporten her, og tallenes tale er klar: de private bedriftene er norskekystens livsnerve, og står for en svært stor andel av verdiskapingen i landet. Analysen viser videre at Norge også i årene fremover vil være svært avhengig av næringslivet langs kysten vår.

 

Junior Consulting-rapporten slår også fast at:

  • Åtte av ti kystkommuner med høy vekst i velferdstilbudet har høy vekst i verdiskapingen.
  • Kommuneøkonomien blir drevet av det private næringsliv.
  • Kystkommunenes private bedrifter subsidierer innlandets kommuner.
  • Private bedrifter finansierer direkte og indirekte offentlig tjenesteproduksjon som skoler og eldreomsorg.

 

Viktig å vise betydningen

Berit Rian, som er leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, er glad for at rapporten så tydelig viser omfanget av verdiskapingen som skjer langs kysten, betydningen for sysselsettingen, samt ringvirkningene i resten av økonomien. Hun håper at innholdet i rapporten vil bidra til at rammevilkårene for private bedrifter og privat eierskap settes høyt på dagsorden frem mot stortingsvalget.

- Hvorfor har næringsforeningene langs norskekysten bestilt denne rapporten?

- Stortingsvalget 2021 nærmer seg, og det betyr at tiden igjen er inne for å minne våre politiske partier på hvilken betydning private bedrifter og privat eierskap har for verdiskapingen i landet, ikke minst i de mange kommunene langs kysten. Det private næringslivet er kystens livsnerve, og de fortjener denne rapporten, sier Rian.

- Er det ikke nok fokus på privat næringsliv i de politiske programmene?

- Man skulle tro at det var svært viktig for landets politikere å kjempe for forutsigbare og best mulige rammebetingelser for næringslivet. Det er jo bedriftene og deres eiere som skaper arbeidsplasser og finansierer offentlig sektor og våre felles velferdsgoder. En foreløpig gjennomgang av partienes program for neste stortingsperiode tyder dessverre på at et lønnsomt og bærekraftig næringsliv og privat norsk eierskap ikke er noen stor «kampsak» for politikere flest, sier hun.

 

Les hele rapporten Norskekystens livsnerve her!

 

Her kan du lese Gunnar Okstads artikkel i MN24.no tirsdag 11. mai: - Kystsamfunn trenger private bedrifter

 

 


Henter møter...