Meny
 
 

Arena Arbeidsliv: Bruk av tester i rekrutteringsprosesserBruk av personanalyser, samt evne- og ferdighetstester er et omdiskutert tema. Vi ser nærmere på muligheter og fallgruver ved bruk av ulike testverktøy, samt hvordan du som ansettende leder kan bruke tester og personanalyser for å øke treffsikkerheten i rekrutteringsprosesser.

I dette webinaret treffer du seniorkonsulentene Børge Barlindhaug og Trude Støren fra Badenoch + Clark som vil gi gode råd om både valg av verktøy og de muligheter og begrensinger de ulike testene har.


Henter møter...