Meny
 
 

Elektrifisering av oljeplattformer

Olje- og gass-sektoren er den nest største kilden til klimagassutslipp i Norge etter transport. Med andre ord et naturlig område hvor tiltak må settes inn dersom Norge skal oppfylle sine forpliktelser i tråd med klimaavtalen med EU. Elektrifisering av oljeproduksjonen er en mulig veg å gå, dvs. erstatte dagens bruk av hydrokarboner for produksjon med elektrisk kraft. Hva vil en slik endring i så fall innebære?Henter møter...