Meny
 
 

Teams-webinar: EU-finansiering for næringslivet - en ukjent kilde til kapital?EUs programmer er en viktig døråpner for næringslivet til internasjonale markeder, kompetanse og finansiering for vekst. Norske bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor har overgått forventningene i konkurransen om forsknings- og innovasjonsmidler fra EU. Totalt har norske miljøer mottatt 16,2 milliarder kroner fra rammeprogrammet Horisont 2020.

Pengene bidrar til å styrke norsk forskning og innovasjon og sette fart på grønn og digital omstilling. Deltakelsen i Horisont 2020 har bidratt til økt kvalitet i norsk forskning, flere innovative miljøer, bedre offentlige tjenester og et mer konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv i hele Norge. Det nye EU-programmet Horisont Europa startet i 2021 og her stilles det enda høyere mål om norsk retur.  Norske aktører er nå i full gang med å posisjonere seg for de ulike mulighetene som dette programmet gir.

I dette webinaret i regi av NiTs Fagråd Finans og Innovasjon Norge vil du få innsikt i mulighetene for EU-finansiering, og tre bedrifter vil dele sine erfaringer med EU-støtten de har mottatt.


Henter møter...