Meny
 
 

Fjernledelse - utfordringer og muligheter
Hva er fjernledelse og hvordan kan man praktisere dette på best mulig måte? Hvilken påvirkning har dagens arbeidssituasjon, med utstrakt bruk av hjemmekontor, på den enkelte medarbeider og leder? Hva bør man forvente av en leder slik at både medarbeider og leder kommer best mulig ut av det?


Henter møter...