Meny
 
 

Arena arbeidsliv - Generasjon Z


 

Som følge av Covid-19 har nærmere 1/3 av arbeidstakere under 25 år mistet jobben eller blitt permittert på globalt nivå. Dette har gitt til dels uventede utslag når det kommer til motivasjon, engasjement, stress og verdier i arbeidslivet for disse arbeidstakerne. Lars-Erik Alstad Aas, avdelingsleder Adecco Finance & Office Trondheim, ser nærmere på hvordan dette, samt nye måter å organisere arbeidslivet på, kan påvirke næringslivets måte å attrahere og beholde denne gruppen med arbeidstakere. Lars-Erik har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU og har gjennom sitt studie og virke hos Adecco gjort seg mange betraktninger rundt unge arbeidstakere både før og under Covid-19.


Henter møter...