Meny
 
 

God styrekompetanse blir avgjørende i fremtiden
I dette webinaret vil vi gå nærmere inn på spørsmålet om vi har den riktige styrekompetansen i våre små og mellomstore bedrifter til å håndtere de utfordringene som kommer fremover? Krisen vil ikke være over før bedriftene er oppe og går godt igjen, tilpasset en ny og kanskje ganske så annerledes hverdag. Hva er den grunnleggende kjernekompetanse som da bør være på plass i alle styrene fremover?

Situasjonen krever ekstraordinære tiltak ut i fra samfunnsmessige hensyn, og det har vi fått gjennom regjeringens tiltakspakker. Situasjonen innebærer for mange full stans hvor det ikke holder å ha «normale» reserver som buffer. Tiltakene er da riktig for å hjelpe disse bedriftene så godt det lar seg gjøre. Selv om en bedrift viser seg å ha en situasjon som definerer den til å være levedyktig, er ikke det i seg selv nok. Hva slags levedyktighet må til?

Møt høyskolelektor Frode Solberg i samtale med adm. dir. Berit Rian i NiT.

Webinaret ble publisert onsdag 29. april 2020.

Henter møter...