Meny
 
 

HR del 1 - Hva er Human Resources?Human Resources kalles gjerne smøremiddelet i en organisasjon og er et yrkesområde med godt fotfeste i arbeidslivet, som samtidig har hatt stor vekst i løpet av pandemien, grunnet et økt behov for bistand i håndtering av diverse prosesser som angår ansatte. Sykmeldinger, permisjoner, kompetanseutvikling, ferieavvikling, pensjon, on- og offboarding, personalhåndbøker og medarbeidersamtaler er noen av mange arbeidsområder som angår HR.


Henter møter...