Meny
 
 

Inngår partnerskap med ny inkubator i Trondheim

Statoil Technology Invest har signert en partnerskapsavtale med den nye inkubatoren NTNU Accel i Trondheim. Selskapet sier at de ønsker å være en aktiv støttespiller for utvikling av nye vekstkraftige bedrifter med et tydelig internasjonalt potensial.

Som en del av avtalen kommer Statoil Technology Invest (STI) til å ha kontorplasser hos inkubatoren lokalisert i Prinsenkrysset, sammen med gründere, mentorer, investorer, rådgivere og business angels. Representantene fra STI vil være tilgjengelige for de øvrige leieboerne, og kan bistå med rådgivning, nettverk og markedskunnskap.

- Vi er svært fornøyd med å ha fått Statoil Technology Invest med på laget og står nå sterkt rustet til å utvikle levedyktige selskaper i den pressede olje- og gassektoren, sier Nils Ole Krogstad, dagligleder i NTNU Accel.

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Selskapet har hovedkontor i Stavanger med om lag 23.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

Med førti års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, er selskapet nå på jakt etter nye løsninger som kan bidra til å senke driftskostnader og gjøre nødvendige tilpasninger til et marked med en mye lavere oljepris.

- Samarbeidet med NTNU Accel gir oss muligheten til å jobbe med spennende startups med innovative teknologier og tjenester som kan være med på å forme fremtidens Statoil, sier Ståle Myhre i Statoil Technology Invest.

Inkubatoren åpner offisielt 29. oktober 2015.

NTNU Accel er et innovasjonsselskap med inkubatorer aktivitet lokalisert på Gløshaugen og Prinsenkrysset i Trondheim. Selskapet skal styrke det regionale økosystemet for nyskaping, samt skape grunnlag for etablering, inkubering og akselerert utvikling av nye, kunnskapsbaserte bedrifter med internasjonal konkurransekraft. NTNU Accel eies av NTNU, Sintef, Siva, Sparebanken Midt-Norge, Proneo og Kunnskapsparken Nord-Trøndelag.


Henter møter...