Meny
 
 

Jusfrokost: Juridiske muligheter for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av covid-19

Vi har fått på plass en ny og midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19. Hovedformålet er å etablere et effektivt verktøy for å rydde opp i virksomheter med gjeldsproblemer. Siktemålet er at dette skal bidra til at bedrifter som under normale omstendigheter er lønnsomme, i større grad kan reddes og arbeidsplasser og verdier sikres. Reglene har ikke til hensikt å bidra til at tapsbringende virksomheter videreføres på kreditorenes regning. Reglene skal bidra til å sortere ut hvilke virksomheter som kan være levedyktige. Webinaret har hovedfokus på rekonstruksjonslovens muligheter og begrensninger.

Webinaret ble sendt 04. juni 2020.


Henter møter...