Meny
 
 

Kjempekontrakt til Metier Trondheim

I november fikk rådgivingsselskapet Metier Trondheim sammen med ÅF Advansia en kontrakt verdt rundt 100 millioner kroner med Forsvarsbygg.

  • Fagrådsleder i NiT. Morten Christensen i Metier Trondheim blir assisterende utbyggingssjef og plansjef for Ørland-prosjektet. Foto: Privat Fagrådsleder i NiT. Morten Christensen i Metier Trondheim blir assisterende utbyggingssjef og plansjef for Ørland-prosjektet. Foto: Privat
  • Leder store prosjekter. Johan Arnt Vatnan leder Metier Trondheim og har med seg erfaringer fra blant annet St. Olavs-utbyggingen. Foto: Helsebygg Midt-Norge Leder store prosjekter. Johan Arnt Vatnan leder Metier Trondheim og har med seg erfaringer fra blant annet St. Olavs-utbyggingen. Foto: Helsebygg Midt-Norge

Kontrakten gjelder ny kampflybase på Ørland, der Metier og ÅF Advansia er engasjert som prosjektledere for å planlegge og bygge hovedbase, samt framskutt base på Evenes. Etter planen begynner bygge- og anleggsarbeid på Ørland neste vår, og de første F35-flyene tar basen i bruk høsten 2017.
Kontrakten er fordelt på flere år i anleggsperioden av kampflybasen, som har en budsjettramme på om lag 5 milliarder kroner.

Dobler staben
Etter kort tid i markedet har Metier Trondheim på flere områder markert seg som en pågående og vital del av rådgiverbransjen. I drøyt to år har Johan Arnt Vatnan ledet Metiers satsing i Midt- og Nord-Norge, med kunder innen bygg og anlegg, IKT, olje og gass. Mange kjenner Vatnan som leder av Norges største sykehusutbygging, St. Olavs Hospital, og tidligere i år ble Metier Trondheim engasjert i utbyggingen av Sykehuset i Vestfold.
Ambisjonen for selskapet er krystallklar:
- Metier Trondheim skal levere det beste av prosjektstyring. Vi vil sette utviklingsspor etter oss, flytte grenser og satser på ambisiøse, komplekse prosjekter, sier Vatnan.
I dag har Metier Trondheim 10 medarbeidere, og staben skal dobles innen to år. I denne oppbyggingen har direktør Johan Arnt Vatnan fått med seg Morten Christensen, som leder fagråd Bygg og anlegg i Næringsforeningen i Trondheim. Det siste året har Christensen vært engasjert av Statsbygg som prosjektleder for rehabiliteringsprosjektet Urbygningen på Campus Ås.

Et lite spark til byggenæringen
- Det viktigste jeg lærte av mine åtte år i St. Olav-prosjektet, er at tidlig samhandling må til mellom rådgivere, leverandører/entreprenører og kunde. Det er dette som gir best resultat og de mest motiverende arbeidsprosessene. Vil vi ha et annet sluttresultat, er vi nødt til å endre foreldet metodikk. Og så gjelder det å holde ut, presiserer Vatnan.
Ved Sykehuset i Vestfold får Vatnan prøvd ut teser og utholdenhet i fullt monn. Her er nemlig ambisjonen å bygge med 10 prosent lavere kostnader enn sammenlignbare prosjekter, 50 prosent kortere byggetid og 0 byggefeil!
Hovedgrepene for å få til dette er å gå «fra byggeplass til montasjeplass», der de fleste bygningselementene produseres industrielt. Videre skal prosjektet benytte mest mulig standardiserte løsninger, og det gjennomføres som et komplett, åpent BIM-prosjekt.
- Skal vi utvikle oss må vi kopiere de beste, og jeg må dessverre si at de ikke finnes i Norge. Her er byggenæringen fortsatt preget av altfor lite utvikling, og det som skjer av forbedring går uhorvelig sakte, fastslår Metier-direktør Johan Arnt Vatnan.


Henter møter...