Meny
 
 

Ny avtale sikrer hyppigere og mer miljøvennlig transport til Værnes

En kraftig økning av antall avganger og økt satsing på mer miljøvennlig kollektivtrafikk mellom Trondheim og Værnes. Det blir resultatet av en ny avtale mellom Avinor og Nettbuss Flybussen. Nettbuss Flybussen går på nesten ren biodiesel og er derav tilnærmet klimanøytral med hensyn på CO2. I tillegg vil ny motorteknologi føre til at bussene får betydelig lavere utslipp av NOx og NO2 pr. km enn det beste av nye diesel personbiler. Det blir langt flere avganger, det meste av dagen er det 10 minutter mellom hver avgang og i de travleste timene vil bussene gå med bare 7 til 8 minutters mellomrom.

Værnes er en av Norges raskest voksende flyplasser og vil bli Norges mest miljøvennlige. Ett av målene er at 60% skal reise kollektivt til og fra flyplassen innen 2020. I dag tar ca 30% av de reisende buss og Flybussen satser på høy komfort, økt tilgjengelighet og hyppigere avganger for å få flere til å velge miljøriktig transport i årene som kommer.

Flere holdeplasser
Flybussen får to ruter fra neste år. Ekspressruten går ned Holtermanns vei, gjennom Midtbyen til Sentralstasjonen og ut Strindheimtunellen til Leangen og så videre E6 fram til Værnes.
En ny rute vil gå over Nardo og Moholt videre gjennom midtbyen, Solsiden og Innherredsveien, forbi Strindheim og Skovgård og videre E6 fram til Værnes. - Vi vil gjerne at så mange som mulig, også studenter og ansatte ved de store lærestedene, skal ha lett tilgang til miljøvennlig og billig transport. Derfor vil vi både ha kort reisetid og god spredning på holdeplassene, sier direktør Bjørn Myhre i Flybussen.

Mer miljøvennlig
Flybussen mellom Trondheim og Værnes trafikkeres med turbusser som også er et rullende miljølaboratorium. I samarbeid med Sintef og Transnova utvikles nye miljøløsninger. Alle turer måles for å finne forbedringer. Noen av bussene har over 30 ulike målepunkter for å registrere kjøremønster, drivstofforbruk og energiflyt i kjøretøyet. Dataene brukes for å gjøre bussene enda mer energigjerrige og miljøvennlige.
Flybussen går på ren, fornybar biodiesel med innblanding av litt diesel i de kaldeste månedene. Det gjør Flybussen tilnærmet klimanøytral med tanke på CO2. Til neste år kommer nye busser med det siste av motorteknologi (Euro 6) som også reduserer utslippene av NOx og NO2 til langt under det som er vanlig for en moderne diesel personbil.
- Disse bussene vil være mer klima- og miljøvennlig enn de aller fleste personbiler, selv om vi bare skulle kjøre med en eneste passasjer om bord, hevder Myhre .

Hyppigere avganger
I dag går Flybussen hvert 10. minutt det meste av dagen. Ingen andre steder i Norge er avgangene så tette. Med to ruter øker frekvensen, slik at det i rushtiden blir bare 7 til 8 minutter mellom hver avgang. - Det blir aldri lenge å vente på neste buss, sier Myhre.
- Passasjerene skal slippe å tenke på rutetabellen, men bare gå til nærmeste holdeplass.

El-buss
Med nye ruter utvides også servicen med egen hentebuss ved hotellene på Brattøra, Solsiden og Midtbyen. Hentebussen vil i løpet av 2015 erstattes av en El-buss som vil dekke et større område og samle flere passasjerer for overgang til Flybussen ved Rica Nidelven eller Trondheim Sentralstasjon.

- Samarbeidsavtalen med Avinor varer i fem år, og vårt mål er å tilby en busstransport som er så god at målet om 60 % kollektivandel blir nådd i god tid før 2020, avslutter Bjørn Myhre.


Kontakter i Nettbuss Midt-Norge:
Bjørn Myhre, direktør fly- og turbuss, t: 905 49 815. e: bjorn.myhre@nettbuss.no
Snorre Friden Furberg, adm. direktør, t: 480 27 380. e: snorre.furberg@nettbuss.no


Henter møter...