Meny
 
 

SENTRUMSKONFERANSEN 2018

Sentrumskonferansen vil drøfte både handel, sysselsetting, tjenesteyting og bære-kraft og peke på hvilke faktorer som må på plass for både å bevare og fornye sen-trum i byen – ikke minst som en ‘smart city’. Konferansen vil dele impulser og erfa-ringer fra både vårt eget land og fra byer i våre naboland som det er vel verd å lytte til – for situasjonen er den samme, og grepene som med hell er tatt andre steder vil vi gjerne dele.

 

Hvordan kan sentrum i byen gi menneskene i byen opplevelse, identitet og livskraft? Eller kultur, tilhørighet og handel – og samtidig hegne om og male historiens bilder med de farger, den fantasi og den stolthet som kjennetegner de som i sin tid bygget byen. Og hvordan skal morgendagens sentrum være? Stadig flere mennesker søker dit – også for å bo der og leve sine liv der.

Sentrumskonferansen henvender seg til politiske- og administrative beslutningsta-gere på ulike forvaltningsnivåer; representanter for næringsliv, sentrumsorganisa-sjoner og reiseliv; utviklere, arkitekter og entreprenører, så vel som gård- og grunn-eiere, kjøpmenn og investorer – mennesker som tror på og arbeider for at sentrum skal være levende, innbydende, inkluderende og tilrettelagt.

For påmelding, mer informasjon og fullstendig programoversikt, trykk på følgende link:
https://www.norsk-sentrumsutvikling.no/

 


Henter møter...