Meny
 
 

SoPro 2015

Den 26. februar arrangerer Start NTNU SoPro-konferansen, en konferanse med sosialt entreprenørskap som tema.

Start NTNU er en av NTNUs største studentorganisasjoner. Vi jobber for at nyskaping og innovasjon skal bli en større del av det akademiske miljøet på NTNU. Hvert år arrangerer Start NTNU seks arrangementer med forskjellige temaer innenfor entreprenørskap. Vårt mål med arrangementene er at studenter skal ha tro på sine egne idéer og få kunnskap om hvordan idéene kan tas et steg videre. 

SoPro, kort for Sosial Profitt, er Start NTNUs arrangement om sosialt entreprenørskap. Konferansen varer en hel dag med foredragsholdere og casearbeid på Scandic Nidelven Hotel. Med SoPro-konferansen ønsker vi å sette fokus på sosialt entreprenørskap. Gjennom fire foredrag holdt av ulike sosiale entreprenører håper vi at studentene vil få innblikk i hva sosialt entreprenørskap er og forhåpentligvis inspirere noen til å satse på sin egen idé. Det vil hovedsaklig være studenter fra NTNU og HiST som kommer til å delta på konferansen. For å få plass på konferansen må studentene skrive en kortfattet søknad. NTNU og HiST har på forhånd kjøpt billetter til konferansen og det er disse billettene studentene må søke om å få. Næringslivet vil måtte kjøpe billetter til arrangementet

For mer informasjon, se: SoPro-konferansen

 


Henter møter...