Meny
 
 

WORKSHOP OM PERSONVERN BDO 29.01.2020

Innføring av et strengere sanksjonssystem for brudd på personvernregelverket bidro til at EUs personvernforordning (GDPR) fikk mye oppmerksomhet da den trådte i kraft sommeren 2018. Regelverket er like aktuelt i dag, det pålegger virksomheter som behandler personopplysninger å implementere tiltak som er tilpasset risikobildet i virksomheten. Hva som regnes som behandling av personopplysninger favner vidt og i praksis behandler de fleste virksomheter i det minste personopplysninger om egne ansatte og ansatte hos eventuelle kunder og leverandører.

BDOs workshop vil gi en innføring i regelverkets hovedtrekk og prinsippene som reglene bygger på, herunder:
- Hvilke regler bør virksomheten kjenne til for kunne å sikre etterlevelse?
- Hvilke prinsipper bør virksomheten kjenne til for å forstå regelverket?
- Når er det behov for å inngå databehandleravtale?
- Hva er en protokoll over behandlingsaktiviteter og hvordan bruker man malen som deltakerne for utdelt?

Arrangementet innledes med en gjennomgang av hovedtrekkene i personvernregelverket og en presentasjon av hvordan BDOs mal for protokoll over behandlingsaktiviteter fungerer. Deretter får deltakerne mulighet til å begynne å fylle ut egne protokoller gjennom gruppearbeid og veiledning fra BDOs representanter.

Trykk på linken for mer info og påmelding: https://www.bdo.no/nb-no/seminarer/20200129trh

 

 


Henter møter...