Meny
 
 

Miljøpakken må levere mer for pengene

Sløsing med bompengene skader miljøet, mener Næringsforeningen.

Næringsforeningen gratulerer Miljøpakken som fyller 10 år i juni. De står nå foran ti nye år samt utvidete budsjetter, ansvar og fullmakter gjennom Byvekstavtalen som er inngått med staten. I den forbindelse ser vi i dette nummeret av Midtpunkt på hvordan Miljøpakken har endret Trondheim.

 

I en fersk egenevaluering av måloppnåelsen så langt, gir Miljøpakken seg selv et solid klapp på skuldra. NiT mener at Miljøpakken fortjener ros. Samtidig mener vi at et noe mer selvkritisk blikk på hvordan man har forvaltet 8,5 milliarder kroner, ville kledd organisasjonen. Miljøpakken har kunnet gjøre en stor forskjell med midlene som er stilt til rådighet, men på enkelte områder er leveransene rett og slett ikke bra nok. Det er også grunn til å stille spørsmålstegn ved om Miljøpakken bidrar til å gjøre Midtbyen mer attraktiv – eller om det oppleves som såpass dyrt og tungvint å reise til Midtbyen at mange velger andre alternativer for bl.a. handel.

 

Det er ingen tvil om at Miljøpakken har gjort mye bra i byen vår, takket være et spleiselag mellom byens bilister og næringsdrivende, samt kommune, fylkeskommune og staten. Særlig kollektivtrafikken har fått et løft i perioden, og det blir spennende å følge innføringen av AtBs nye rutestruktur fra 3. august.

 

NiT har fra begynnelsen støttet tanken bak Miljøpakken, men vi har også vært tydelige på at dialog og god medvirkning er helt nødvendig for å skape forståelse og samarbeid som er forankret i næringslivet, hos innbyggerne som berøres og hos alle som er med og betaler for gildet over skatteseddelen eller med bombrikken.

 

Til tross for at mye positivt er gjennomført, er det grunn til å følge utviklingen fremover med argusøyne nå som anslagsvis 18-19 milliarder kroner skal disponeres i den nye Byvekstavtalen frem til 2029. Det er en kjensgjerning at både prosess, innsyn, prosjektgjennomføring, økonomistyring – ja, hele leveransen som Miljøpakken skal gjennomføre på vegne av byen og nå også regionen, må forbedres radikalt.

 

Legitimiteten i det store spleiselaget Miljøpakken ligger i at man når målene som settes og at prosjektene gjennomføres slik at hele byen blir bedre å bo og ferdes i for gående, syklister, kollektivreisende og kjørende i ulike kategorier.

 

Det er svært viktig å unngå store forsinkelser, budsjettoverskridelser, prosjekter som må bygges om eller «forsvinner» ut av porteføljen og aldri blir bygd.

 

Det er svært viktig at rapporteringen er kvalitetssikret, etterprøvbar og åpen for offentligheten.

 

Og det er helt avgjørende at prosjektene styres slik at vi får flest mulig gode tiltak gjennomført til riktig tid og riktig pris for bompengene og skattepengene våre. I motsatt fall må bilistene kjøre mer og lenger for å finansiere opp Miljøpakken, og da blir sløsing med fellesskapets midler direkte miljøfiendtlig. Det kan ikke Trondheim – som teknologihovedstad og Smart City –  være bekjent av.

 

Børge Beisvåg

Næringspolitisk leder, NiT

 


Henter møter...