Meny
 
 
  • Foto: Wil Lee-Wright Foto: Wil Lee-Wright

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen - verdien av ledelse

Ledelse gjennomføres på ulike måter av ulike mennesker med forskjellige formål. 

I en verden preget av endringer i et stadig raskere tempo, ønsker flere ledere nøkkelen til hvordan å lede og motivere ansatte til tross for nye utfordringer.

En vanlig måte å måle ledelse på er gjennom resultater, som av naturlige årsaker er viktig for enhver virksomhet. God ledelse skiller seg ut ved at det også preger andre sentrale områder i bedriften, og bidrar til å skape positive verdier både innad og utad i organisasjonen. På Ledelseskonferansen 2019 kan du høre Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fortelle om nettopp dette, og hvordan din virksomhet kan integrere en fremtidsrettet ledelsesmetode som vil kunne skape en bærekraftig bedriftskultur for alle ansatte, og styrke virksomhetens posisjon.

Fremtidens utfordringer er vanskelig å forutse, men verdiene god ledelse skaper kan være den nødvendige nøkkelen for at virksomheten lykkes gjennom endringsprosesser. Med flere års erfaring som stortingspolitiker, kunnskapsminister og næringsminister, har Torbjørn Røe Isaksen erfart store endringer og omstillinger. Virksomhetens ledelse kan være utslagsgivende for om omstillingen lykkes eller feiles, og bestemte verdier kan benyttes som veiledning gjennom endringen.

Næringsministerens innlegg om verdien av god ledelse kan gi deg grobunn for en fremtidsrettet ledelse, og er blant de som vil gi innsikt i ledelse på alle nivå. På Ledelseskonferansen 2019 vil du få innsikt i andre lederes erfaringer, hvordan deres ledelse har ført til gode resultater til tross for store endringer, og hvordan du kan anvende god ledelse slik at din virksomhet kontinuerlig er klar for markedets neste utfordring! 

Trykke her for mer informasjon, program, og påmelding til Ledelseskonferansen 2019.


Henter møter...