Meny
 
 

Mye bra, men momsfritak bekymrer

Forslag til Statsbudsjett 2015 viser positiv retning, mener NiT.

Dagens fremlagte forslag til Statsbudsjettet for 2015 signaliserer en mer næringsvennlig politikk, noe Næringsforeningen i Trondheimsregionen er godt fornøyd med. NiT skulle imidlertid gjerne sett flere konkrete resultater for Trondheimsregionen i 2015.

 

Samferdsel

NiT synes det er positivt at Regjeringen signaliserer stor investeringsvilje i veg og jernbane, blant annet gjennom å bevilge midler til rask planlegging, og noe investeringsmidler til deler av E6 sør for Trondheim. Dette er i tråd med NiT og Vegforum Trøndelags prioriteringer. NiT forventer at signalene videreføres i betydelige investeringsmidler som sikrer rask og helhetlig utbygging av E6 sør.

 

Økte midler til infrastrukturfondet er positivt. Økte midler til rentekompensasjonsordning for fylkesvegnettet er også positivt, selv om behovet er betydelig større for vår region enn det det er avsatt midler til.

 

NiT savner ytterligere midler til opprusting av Dovrebanen, noe som er helt nødvendig hvis vi skal få mer gods over fra veg til bane. Det burde også vært satt av midler til oppstart av arbeidet med ny godsterminal sør for Trondheim.

 

Utvidelse av Trønderbanen til Melhus og Lundamo er helt i tråd med NiTs ønsker.

 

Forskning, utdanning og innovasjon

Regjeringen signaliserer en satsing på FoU og næringsrettet forskning, via blant annet mer midler til EU-forskning og etableringstilskudd via Innovasjon Norge. Det er positivt.

 

Midler til videre arbeid med Ocean Space Centre er helt i tråd med NiTs ønsker, og vi ser svært positivt på signalene om rask byggestart.

 

Det er gledelig at Regjeringen bevilger midler til realisering av teknologibygg ved HiST, men samtidig skuffende at det ikke er bevilget midler til det etterlengtede helse- og sosialfagsbygget.

 

At Regjeringen signaliserer noe mer bygging av studentboliger i kommende budsjett er positivt. NiT forventer at Studentsamskipnaden i Trondheim får en betydelig andel av disse midlene, for å få opp andelen av studentboliger via Studentsamskipnaden.

 

NiT er samtidig skuffet over at det ikke gjøres endringer i skatteregelverk for å få fart på privat utbygging av studentboliger.

 

Statsbudsjettet 2015 har per i dag heller ikke satt av midler til nye såkornfond, som er nødvendig for å gjøre forskning om til vekstkraftige bedrifter.

 

Negativt for handelsnæringen

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2015 heve momsfritaket på netthandel fra utlandet fra 200 til 500 kroner. Dette ser Næringsforeningen som svært negativt for handelsnæringen, og bidrar ikke til at norske aktører kan kunne konkurrere på like vilkår.

 

Når grensen heves til 500 kroner betyr det at nye varegrupper vil bli attraktive å handle på nett, og at norske virksomheter i utgangspunktet blir 20 prosent dyrere. Handelsnæringen er allerede under sterkt press, og NiT ser ingen gode argumenter for å gi utenlandske nettbutikker denne konkurransefordelen.


Henter møter...